Om föreningen & fiber

LLF - en framtida blomma i LänghemLänghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening (LLF) är en förening för att skapa ett framtida fibernät i Länghem, både i tätorten och i byarna på landsbygden.

Utifrån en motion till LRFs lokalavdelning i Länghem startades en arbetsgrupp som under hösten 2012 undersökt möjligheterna till ett fibernät runt Länghem. Arbetsgruppen har dels undersökt tillvägagångssätt och förutsättningar, dels undersökt intresset för anslutning till ett fibernät bland de som bor på runt Länghem genom en intresseenkät. Under 2013 och 2014 har föreningen arbetat parallellt med medlemsrekrytering samt förberedelse för byggnation av ett fibernätverk. På landsbygden i Länghem finns ca 322 potentiella medlemmar och i tätorten ca 359 st. Under 2015 utvidgades verksamhetsområdet till att även omfatta de delar av Dannike landsbygd som vetter mot Länghem, t.ex. Berg och Boanäs.

De svar som lämnats på intresseenkäten visar på ett klart intresse för anslutning till ett framtida fibernät alternativt intresse för framdragning av fiber till sin fastighet, men ingen inkoppling. Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening (LLF) har därför bildats med målet att att anlägga och driva ett fibernät. Föreningen ansökte och beviljats en Leadercheck om 20 000 kr från Leader Sjuhärad under 2013. En kort information om Leader Sjuhärad finns att ladda ner här.

Föreningen har under 2014 erhållit stöd från Stiftelsen sparbanken Tranemo om 100 000 kr. Stiftelsen har beslutat att de stödja de fiberföreningar som finns i Tranemo kommun med 100 000 kr per förening.

Under hösten 2014 har en första projektering av ett fibernät genomförts med hjälp av företaget Eltel. Projekteringen ger ett förslag på var fibernätet ska förläggas och hur mycket materiel som kommer att gå åt, t.ex. tomrör att gräva ner i marken.

Verksamhetsåret 2015 har inneburit full byggverksamhet för föreningen. Arbetet startades upp av föreningens entreprenör SLL i juni och har sedan dess pågått med i stort sett full fart under hösten 2015 och vintern 2016. Föreningen har också utökat sitt verksamhetsområde under hösten/vintern 2015/2016. Arbetet pågår för att ansluta även den del av Dannike landsbygd som vetter mot Länghems socken inklusive Boanäs och Norra lergered. 2 mars 2015 var medlemsantalet 505 stycken i föreningen.

Logotype Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklingI slutet av april 2016 fick föreningen den ansökan om stöd till fiberbyggnationen som skickats in till Länsstyrelsen beviljad. Det innebär att föreningen erhåller maximalt 40 % i stöd för de bidragsberättigade kostnaderna för fibernätet på landsbygden. Stödet är en del Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening är registrerad hos Bolagsverket och har organisationsnummer 769626-0426.

Stadgar-beslutade-150507-Langhem-landsbygd-fiber-ekonomisk-forening

Föreningen är försäkrad

Föreningen är försäkrad genom en företagsförsäkring hos Länsförsäkringar Älvsborg och genom en byalagsförsäkring hos Hela Sverige ska leva. Företagsförsäkringen omfattar bl.a. en ansvarsförsäkring för styrelsen. Byalagsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring för alla som är engagerade i föreningens arbete och gäller vid sedvanliga arrangemang. Försäkringen omfattar även ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring. Läs mer om Hela Sveriges försäkring på deras hemsida. Försäkringen genom Hela Sverige ska leva ingår som en del i LLF:s medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *