Författararkiv: admin

Driftstörning för tv-tjänsten

Av | 26 februari, 2021

Det är fortsatt störningar på delar av tjänsterna under noden i Bragnum som förser abonnenter söder om Rv27 med fiber, samt Holm med omnejd. Felavhjälpning har pågått sedan den 1/3 med start ca 18.00 och det kommer att behövas göras fler arbeten med byte av delar. När bytet sker så kan det påverka även övriga… Läs mer »

Planerat driftsavbrott (6-7 / 4)

Av | 6 februari, 2021

I och med utbyggnaden av villatomter vid och omkring Kastanjevägen i Länghem så kommer Länghem Landsbygd Fiber att behöva flytta på en större fiberstam som går från noden i Ingsvallen och genom villaområdet och vidare till Bragnum. Arbetet är planerat någon gång i Mars och avbrottet väntas vara i ca 2 dagar som mest.  Datumet… Läs mer »

Flytt och överlåtelse av medlemsandel

Av | 15 november, 2020

Om en fastighet som är ansluten till föreningens optiska fibernät byter ägare eller motsvarande finns möjligheten att överlåta medlemsandelen i föreningen. Grundprincipen är att den som överlåter sin andel till någon annan ska erhålla ersättning för sin medlemsandel. Ersättningen kan bestå av t.ex. 1) utbetald medlemsinsats från föreningen i enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar,… Läs mer »