Författararkiv: admin

Flytt och överlåtelse av medlemsandel

Av | 15 november, 2020

Om en fastighet som är ansluten till föreningens optiska fibernät byter ägare eller motsvarande finns möjligheten att överlåta medlemsandelen i föreningen. Grundprincipen är att den som överlåter sin andel till någon annan ska erhålla ersättning för sin medlemsandel. Ersättningen kan bestå av t.ex. 1) utbetald medlemsinsats från föreningen i enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar,… Läs mer »

Mätning av fiberanslutningarna

Av | 26 februari, 2017

Mätning av fiberanslutningarna kommer att genomföras på onsdag-torsdag vecka 9. Tekniker från SLL och Länghem Landsbygd Fiber kommer då att dämpningsmäta fibern från utomhusboxen och till respektive nod. Under själva mätningen kommer anslutningen att gå ned men teknikern ska återställa denna direkt efter avslutad mätning. Om ni upplever ett avbrott under onsdag eller torsdag mellan 07-18… Läs mer »

Lägesrapport och nyhetsbrev

Av | 9 oktober, 2015

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver. Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i… Läs mer »