Författararkiv: admin

Lägesrapport och nyhetsbrev

Av | 9 oktober, 2015

Byggnationsarbetet har varit intensivt i slutet av september och början av oktober med flera maskinlag i gång på flera olika platser runt om Länghem. Under vecka vecka 41 har dock det maskinlag som arbetat i Hofsnäs förflyttats till Timmele så takten går ner något framöver. Antalet medlemmar stiger kontinuerligt och var vid månadsskiftet september/oktober upp i… Läs mer »

Informationsmöte om fiber på Rådde gård 5 mars 2013

Av | 18 mars, 2013

Ett femtiotal intresserade samlades den 5 mars 2013 på Rådde gård i Länghem för att få veta mer om möjligheterna med ett fibernätverk på Länghems landsbygd. Det viktigaste som fördes fram på mötet var en hälsning från Roasjö fiberförening som i dagarna blivit färdiga med sitt fibernätverk: För en lyckad satsning på fiber i Länghem… Läs mer »

Aktiviteter i föreningen vecka 7 och 8

Av | 21 februari, 2013

Den 19 februari deltog två representanter från föreningen vid en informationsträff om fiberutbyggnad. Träffen genomfördes i Rångedala och lockade en stor publik från många olika fiberföreningar. Delar av styrelsen kommer att under kommande vecka träffa en representant från Lantmäteriet för att få mer information om servitut, ledningsrätt, markavtal mm. Allt för att vi ska göra… Läs mer »

Informationsmöte 5 mars 19:00

Av | 3 februari, 2013

Tisdag den 5 mars är du välkommen på informationsmöte om ett framtida fibernätverk på landsbygden runt Länghem. Vid informationsmötet finns möjlighet att ställa frågor om föreningen och dess verksamhet. Tid: 19:00 Plats: Rådde gård Varmt välkommen!   De svar som lämnats på intresseenkäten visar på ett klart intresse för anslutning till ett framtida fibernät alternativt… Läs mer »