Utdelning av inomhusboxar runt Ingsvallen genomförd

I helgen delade Bosse ut runt 90 inomhusboxar till boende runt Ingsvallen. Fler boxar är på ingång så utdelningen fortsätter när dessa levererats och programmerats! Varje box är unik och programmeras med var och ens uppgifter.
 
En återkommande fråga som dykt upp under utdelningen har varit hur bråttom det är att montera in utrustningen samt att genomföra övriga åtaganden på egen tomt/fastighet (t.ex. att gräva ner inkommande fiber och borra hål i fasaden). Eftersom entreprenören arbetar parallellt med samtliga moment kan vi tyvärr inte ge någon exakt tid när detta görs, men det generella rådet är att göra det så fort som möjligt. På så sätt minskar vi alla risken för förseningar!

SLL påbörjar inomhusarbete under nästa vecka för de som beställt detta

Föreningens entreprenör SLL har meddelat att de i nästa vecka kommer att påbörja inomhusarbete hos de medlemmar som har beställt detta. Du som har beställt kommer att kontaktas av SLL angående detta via e-post.

Har du beställt håltagning och montage av inomhusbox ska du boka en tid för detta enligt nedanstående instruktion som föreningen fått från SLL. Informationen går också att ladda ner i form av en pdf-fil genom att trycka på följande länk: Information-SLL-Tidsbokning-13377-Langhem-160224.

Så här bokar du tid:

  1. Gå till http://www.sllab.se/tidsbokning och välj ditt område (Länghem)
  2. Välj önskad tid
  3. Fyll i formuläret enligt instruktioner, bokningskoden är 13377 och klicka på ”Boka tid”
  4. Bokningsbekräftelse erhålls på din e-postadress.

Det finns två scheman att välja bland: Länghem – montör 1 och Länghem – Montör 2. Eftersom de kommer att utföra exakt samma arbete spelar det inte någon roll vilken du väljer.

Utdelning av inomhusboxar för boende i Ömmesala och Hofsnäs

Utdelning av inomhusbox/mediabox till boende i området Hofsnäs och Ömmesala sker måndagen den 28 december kl. 15.00-19.00 hos Ulf Andersson, Enet.

Tillsammans med inomhusboxen/mediaboxen kommer en monteringsanvisning och en patchkabel (fiberkabel) mellan utomhus- och inomhusboxen. Patchkablen finns i längderna 1, 2, 5, 9 och 15 meter.

OBS! Se till att ni har betalat de fakturor ni fått på medlemsavift och medlemsinsatser som har förfallit till betalning. Har inte så skett sker ingen utlämning.

Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering
ska också hämta din inomhusbox.

Håltagning genom vägg & montering av inomhusbox

Du som begärt (och förskottsbetalat) hjälp av vår entreprenör SLL med håltagning genom vägg och box inomhus kommer så småningom att bli kontaktade av SLL för tidsbokning.
Inmätning och kontroll av att fibern fungerar som den ska sker samtidigt som monteringen. Detta kommer att ske först när de centrala noderna har monterats och är tagna
i drift. Det dröjer alltså ytterligare ett tag innan SLL hör av sig.

Boende i Varred – Holm kallas till utdelning av inomhusboxar

Utdelning av inomhusbox/mediabox till boende i området runt Varred och Holm sker måndagen den 23 november kl. 19.00-21.00 och tisdagen den 24 november kl. 19.00-21.00 hos Lars-Erik Enoksson i Grälåsa.

Tillsammans med inomhusboxen/mediaboxen kommer en monteringsanvisning och en patchkabel (fiberkabel) mellan utomhus- och inomhusboxen. Patchkablen finns i längderna 1, 2, 5, 9 och 15 meter.

OBS! Se till att ni har betalat de fakturor ni fått på medlemsavift och medlemsinsatser som har förfallit till betalning. Har inte så skett sker ingen utlämning.

Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering
ska också hämta din inomhusbox.

Längre fram kommer utdelning av inomhusboxar att ske dels för områdena Ingestorp – RV27 och Stakagården – Tingarör (RV27) och för tätorten Länghem (inom 50-skyltarna). Plats för dessa utdelningar blir Ingsvallen, men tider meddelas senare.

Håltagning genom vägg & montering av inomhusbox

Du som begärt (och förskottsbetalat) hjälp av vår entreprenör SLL med håltagning genom vägg och box inomhus kommer så småningom att bli kontaktade av SLL för tidsbokning.
Inmätning och kontroll av att fibern fungerar som den ska sker samtidigt som monteringen. Detta kommer att ske först när de centrala noderna har monterats och är tagna
i drift. Det dröjer alltså ytterligare ett tag innan SLL hör av sig.

Betalning av insatser

Vid det här laget har de flesta insett (dock inte alla) att insatser måste betalas i förväg för att föreningen ska kunna betala entreprenörsfakturorna som nu successivt
kommer i projektet. Grävmaskinerna har i dagarna kommit igång inom
tätorten. Innan maskinerna går in på ett område (gata) kommer kontroll att ske att medlemmarna där har skrivit anslutningsavtal och betalat förfallna fakturor. Se alltså till att du ordnat detta i god tid innan. Har inte så skett sker ingen avlämning av fiberrör vid
tomtgränsen. Medlemmen drar då på sig en rejäl extrakostnad för
de extraarbeten som orsakas föreningen, om medlemmen
vill ha anslutning senare.