Planerat underhållsarbete på fibernätet (2017-11-27)

2017-11-27 kommer IP-Only genomföra ett underhållsarbete på fibernätet i Hillared som påverkar oss. Arbetet beräknas innebära en nedtid på ca 3 timmar och under den tiden kommer fibernätet och tjänsterna inte vara tillgängliga Arbetet kommer påbörjas tidigast klockan 00:30 och vara avslutat senast klockan 04:00.

Färdigställande i tätorten under kommande vecka

För att kunna färdigställa de anslutningar i tätorten som ej är klara kommer Johan i styrelsen att under helgen och kommande vecka svetsa dessa. Till sin hjälp kommer han att ha någon/några till som monterar utomhusboxarna. På detta sätt hoppas vi kunna få färdigt anslutningarna så fort som möjligt så att de som fått sitt telefonnummer porterat får igång sin telefon.

Beviljat stöd samt driftsättning

Föreningen fick idag besked om att Länsstyrelsen beviljat den ansökan om stöd till byggnationen av fibernätet på landsbygden vilket är väldigt glädjande. Maximalt kan föreningen få bidrag motsvarande 40 % av de kostnader som är bidragsberättigade. Stödet är en del i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Planerad driftsättning av fibernätet i Länghem

En plan för den första delen av driftsättningen är också spikad. Driftsättningen kommer att ske i steg för att nå en så effektiv process som möjligt med inte alltför många anslutningar per omgång att hantera. Från vecka 20 och framåt kommer driftsättning av fibernätet att påbörjas. De områden som är först ut med att få ljus i fibern är samtliga fastigheter söder om riksväg 27 d.v.s Bragnum, Broaslätt, Grälåsa, Holm, Simmesjö med omnejd samt områdena Varred Dammsberg och Björkelund. Delar norr om Länghem som kommer att driftsättas från vecka 20 är Forsa (Länghemssidan), Fägerhult, Torpa, Rosenlund, Strömmen, Hjortatorpet, Porten, Ömmesala, Enet samt Hofsnäs Stugby.
Under pågående driftsättning så kommer WAN-lampan att tändas upp på inomhusboxen. När WAN-lampan lyser på inomhusboxen så är fibern inkopplad. Det kan dröja ytterligare någon dag innan du kan beställa tjänster. Gör ingen felanmälan av utrustningen förrän föreningen har lagt ut på hemsidan att ditt områden är färdigt. Det kan dröja ytterligare nån vecka innan det är helt driftsatt i dessa områden.

Övriga områden meddelas senare.

För er som beställt gruppavtal så kommer det brev i brevlådan när tjänsten är aktiverad, d.v.s du behöver inte beställa någon tjänst via www.byalagsportalen.se.