Mätning av fiberanslutningarna

Mätning av fiberanslutningarna kommer att genomföras på onsdag-torsdag vecka 9.
Tekniker från SLL och Länghem Landsbygd Fiber kommer då att dämpningsmäta fibern från utomhusboxen och till respektive nod.

Under själva mätningen kommer anslutningen att gå ned men teknikern ska återställa denna direkt efter avslutad mätning. Om ni upplever ett avbrott under onsdag eller torsdag mellan 07-18 så kan det alltså vara så att mätningen utförs då. Skulle det vara så att anslutningen inte kommer igång så kan teknikern nås på nr: 0768-08 54 80.

Framtagning av fiberkartor

Det kommer att genomföras ett arbete  där fiberkartor kommer att tas fram över sträckningen där fibern är förlagd. Detta arbete kommer utföras av Gustaf Sturesson från Ernstson Kraft AB.

På grund av att det på andra orter har förekommit att tjuvar har utgett sig för att arbeta för fiberprojekt för att på så sätt kunna närma sig exempelvis garage så kommer Gustaf alltid att ha med sig identifikation. Nedan visas en kopia på denna identifikation:

Gustaf Sturesson

Byte av gula utomhusboxar – kontrollera din box

Ett antal av de utomhusboxar som föreningens entreprenör har monterat har en felaktig plastblandning vilket gör att de snabbt blir väldigt gula. Eftersom utomhusboxarna ska vara vita kommer de som är gula och felaktiga att bytas ut av föreningens entreprenör utan kostnad för föreningen. Du som medlem behöver, dock meddela styrelsen om du fått en gul box. De felaktiga utomhusboxarna har en liten symbol efter namnet ”Hexatronic”. Om du har en gul box meddela vilken anslutning det är via kontaktformuläret här på hemsidan: tryck här för att komma till kontaktformuläret. Bilderna nedan visar en gul/felaktig box och en vit box. Sprid gärna detta till grannar och bekanta så att alla felaktiga utomhusboxar kan bytas ut.

Felaktig/gul utomhusbox.

Felaktig gul utomhusbox. Notera symbolen efter namnet ”Hexatronic”.

Felaktig/gul utomhusbox.

Felaktig utomhusbox som blivit gul. Har du en sådan ska den bytas ut.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox. Notera att det inte finns någon symbol efter namnet ”Hexatronic”.

 

Angående återställning efter grävarbete

Föreningen har fått flera frågor gällande återställning i det område där det nu grävs (öster om järnvägen i Länghems tätort). Generellt gäller att bågon slutlig återställning är inte gjord i området. Entreprenören gräver nämligen först klart alla sträckor och grovåterställer, därefter kommer en mindre maskin med spadgubbe och gör en bättre återställning. Den andra delen av återställningen är ännu inte genomförd och kommer att genomföras.