Guide för att bl.a. förbättra räckvidden på Boxers router

Som flera har upptäckt och meddelat föreningens styrelse har det trådlösa nätverket från den router som ingår för de som tecknat Boxers gruppavtal inte så stor räckvidd med de inställningar som finns när den levereras. För att förbättra räckvidden behöver vissa inställningar i routern ändras och styrelsen har tagit fram en guide för att underlätta detta. Ladda ner guiden genom att klicka länken som följer: Guide-Boxer-router-LLF-160820.

Uthämtning av fibermodem för boende väster om RV27

Föreningen har nu kommit så långt i  fiberprojekt att nästa deletapp påbörjas inom område 4, dvs området väster om RV 27, överlämning av inomhusboxar/vibermodem.

Medlemmar som bor inom området är välkomna att hämta sin inomhusbox/sitt fibermodem:

Datum: Söndag den 1 november
Tid: Kl. 13.00 – 16.00
Plats: Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson

En montageanvisning följer med, liksom fiberkabeln som ska dras mellan utomhus-
och inomhusboxen. En instruktion för monteringen går också att ladda ner härifrån hemsidan genom att trycka på följande länk: Instruktion-montering-fibermodem-llf-151029

OBS! Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering skall också hämta din inomhusbox/ditt fibermodem.

Statusuppdatering för byggnationen

Arbetet med att förlägga det kommande fibernätet går framåt och under vecka 36 och 37 färdigställs arbetet i Varred med omnejd. Under vecka 37 flyttas maskinerna därefter till utkanten av Länghem, i närheten av gamla stationen och börjar gräva mot Nygården, Enet och Ömmesala. Parallell färdigställs sträckan till Bragnum byagård och de sträckor som behöver kompletteras i området söder om väg 27. Målet är att området söder om väg 27 färdigställs i sin helhet under vecka 37.

Arbetet i Forsa och Fägerhult är framflyttad till preliminärt vecka 38 eftersom föreningen ännu inte fått erforderligt tillstånd för arbetet utefter vägen från Trafikverket. Förhoppningen är att tillståndet kommer inom kort.

Monteringen av utomhusboxarna i Bragnum, Givarp och Broaslätt är tillfälligt stoppat i avvaktan på att kompletterande information till fastighetsägare ska förmedlas från fiberföreningen. För dig som bor i Bragnum, Givar och Broaslätt och ska få din utomhusbox monterade gäller att håltagningen genom väggen skall vara utförd innan boxen monteras. Ni som inte har gjort hålet genom väggen och har fått slangen framgrävd kan omedelbart göra håltagningen om detta inte är gjort. Hålet ska placeras så att det hamnar under, till höger om den kommande boxen. Instruktioner för ditt eget arbete hittar du i föreningens informationsbroschyr. Tryck här för att ladda ner borschyren: Informationsbroschyr-LLF-anslutningen-150907. Kontakta gärna din områdesansvarig för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till områdesansvariga genom att trycka här.

Ny sektion på hemsidan med instruktioner för anslutningen

Nu finns en ny sektion upplagd på hemsidan där instruktioner för och information om anslutningen finns samlade. Du hittar sektionen i menyn högst upp på hemsidan och de underrubriker som finns publicerade i dagsläget är:

Markavtal

Anslutningsavtal

Medlemsinsats och medlemsavgift

Flera anslutningar för en medlem

Vanliga frågor – FAQ

Håltagning genom vägg

Placering av utrustning i/på fastigheten

Vill du gå direkt till denna sektion trycker du här.