Utdelning av inomhusboxar i Dannike, Lergered & Boanäs

Utdelning av inomhusboxar för medlemmar i Dannike, Lergered och Boanäs sker 2016-07-09 klockan 09.30-12:00 i församlingshemmet i Dannike. Innan du hämtar ut inomhusboxen behöver du beräkna hur lång kabel du behöver mellan utomhusboxen och inomhusboxen. Kablen finns i längder från 1 meter och uppåt.

Utdelning av inomhusboxar för kvarvarande områden i tätorten

Onsdag den 18/5 kommer utdelning av inomhusboxar genomföras till medlemmar som bor i Länghems tätort, men som ännu inte fått sin inomhusbox. De som främst berörs är boende i Finska viken samt samtliga boende på Råddesidan av järnvägen. Utdelning kommer genomföras på Ingsvallen mellan klockan 19:00-21:00. Har du inte möjlighet att hämta din inomhusbox vid denna tidpunkt kommer kompletterande utdelning att ske längre fram.

Viktigt att notera är att utdelning av inomhusbox endast kommer att göras till de medlemmar som betalt samtliga hittills utskickade fakturor, totalt 17 100 kr. Saknas någon inbetalning kan boxen hämtas ut efter det att inbetalning gjorts.

Utdelning av inomhusboxar i Fägerhult, Forsa (Länghemssidan), Strömmen, Hjortatorpet, Hyared, Porten, Borganäs Långsjövik och Ledsholmen

Under kommande helg (20/2) kommer utdelning av inomhusboxar genomföras till medlemmar som bor i Fägerhult, Forsa (Länghemssidan), Strömmen, Hjortatorpet, Hyared, Porten, Borganäs Långsjövik och Ledsholmen. Utedelning kommer göras av Johan Lindqvist som kommer hem till var och en. Har du frågor om detta når du Johan på 0706-213350. Utdelningen kommer att starta lördagen den 20/2 mellan kl 13-17. För de som inte är hemma så kommer boxarna att lagerhållas av Johan Lindqvist i Fägerhult Kvarndammen 2. Vill du hämta din box senare, ring Johan för att boka en tid. Observera att utdelning enbart kommer att göras till boende på Länghemssidan i Forsa. Utdelning till övriga i Dannikeområdet återkommer styrelsen med.

Viktigt att notera är att utdelning av inomhusbox endast kommer att göras till de medlemmar som betalt samtliga hittills utskickade fakturor, totalt 17 100 kr. Saknas någon inbetalning kan boxen hämtas ut efter det att inbetalning gjorts.