Driftstopp Knapphestra

Vi har en skadegörelse på ett markskåp i Knapphestra som drabbat tjänsterna till följande adresser:

  • Apelgärde Eneberg, 516 94
  • DannikeApelgärde Gård, 516 94
  • DannikeApelgärde Strand 7, 516 94
  • DannikeApelgärde Strand 12, 516 94 Dannike

Vi har ingen tidsplan på när detta kommer att repareas. En polisanmälan kommer att göras

Planerat underhållsarbete på fibernätet (2017-11-27)

2017-11-27 kommer IP-Only genomföra ett underhållsarbete på fibernätet i Hillared som påverkar oss. Arbetet beräknas innebära en nedtid på ca 3 timmar och under den tiden kommer fibernätet och tjänsterna inte vara tillgängliga Arbetet kommer påbörjas tidigast klockan 00:30 och vara avslutat senast klockan 04:00.