Senaste nytt vad gäller gruppavtalet via Boxer/Comhem

Som vi tidigare skrivit om så har vi haft ett antal möten med Boxer/Comhem då vi fört fram situationen för flertalet av våra medlemmar med Boxers gruppavtal. Boxer/Comhem har under april månad arbetat intensivt med att försöka lösa de upplevda problemen som främst berört tv samt telefonin. Målsättningen från deras sida var att problemen skulle vara åtgärdade i början av maj för samtliga medlemmar. Telefoniproblematiken ska nu vara åtgärdad men tyvärr kvarstår problem och störningar när det gäller främst tv-tjänsten.

Under  tre veckor har ett tiotal medlemmar ur föreningen fått testa Comhems utrustning. Visar det sig att detta faller väl ut och det fungerar bra så kommer det troligtvis kunna bli aktuellt att man som medlem har möjlighet att byta till Comhems produkter. De första indikationer vi fått från dessa medlemmar är att det fungerar bra!

Nästa möte vi har med Boxer/Comhem är den 19 maj, vid detta möte ska vi bland annat utvärdera testperioden av Cohens utrustning samt fastställa hur vi rent praktiskt och administrativt ska sköta en ev. överflyttning för medlemmar. En av valmöjligheterna kommer även vara att man har möjlighet att träda ur gruppavtalet om man så önskar, inga rutiner kring detta är ännu fastställda utan allt kommer att behandlas vid nästa möte med Boxer/Comhem och efter detta möte kommer vi lägga ut information på hemsidan om hur man som medlem ska agera. Vi för även diskussionen vidare kring den ekonomiska biten.

Lägesrapport 2016-03-18

Det återstår lite grävarbete i Dannike där även arbete med att blåsa fiber pågår. Vecka 10 är sista veckan som SLL gräver i Dannike. Därefter flyttas maskinerna till ett annat arbete under tre veckor innan de slutför de sista delarna som ska göras.

Vecka 13 är det planerat att tryckning under riksväg 27 ska genomförs. Fortsatt fiberblåsning i Länghems tätort är planerat till vecka 14 och 15. Grävarbetet i Länghems tätort startar igen när vädret tillåter, uppskattningsvis om ca två veckor. Område 3 och 4, d.v.s. på Rådde-sidan om järnvägen, är kvar att gräva.

Föreningen har mottagit synpunkter på återställningen efter vissa grävarbeten. Synpunkterna förmedlas kontinuerligt till entreprenören som kommer att åtgärda dessa så fort vädret tillåter.

Föreningen har fått ett preliminärt datum den 29 april när Länsstyrelsen ska besluta om föreningens ansökan.

Schaktarbete i Dannike och svetsning/montering i Länghem

Eftersom vädret varit både kallt och blött under inledningen av året har schaktarbetet i Länghems tätort ännu inte återupptagits. Det blir helt enkelt för stor åverkan efter maskinerna. Planen är att återuppta arbetet i början av mars i tätorten. Vädret har också medfört att det varit svårt att återställa det som behöver åtgärdas efter arbetet hittills. Entreprenören har meddelat att de i dagsläget endast kan göra grovåterställning och återkommer längre fram när vädret tillåter för att återställa helt och hållet.

I Dannike pågår däremot arbetet för fullt och fem maskiner har varit i gång under den senaste tiden. Arbetet är påbörjat i Norra Lergered där också tillräckligt många av de boende lämnat in anslutningsavtal samt betalat den första insatsen. Styrelsen välkomnar de boende i Norra Lergered till föreningen. Andra maskinlag har därutöver arbetet i området runt Boanäs samt mellan Forsa och Bäck. När schaktarbetet är klart påbörjas blåsning av fiber i Dannikeområdet.

Fiberblåsning, svetsning och montering av utomhusboxar pågår

På landsbygden i Länghem samt i de delar av tätorten där schaktningen är färdigställd pågår arbete med blåsning av fiber (både kundfiber och stamfiber) samt svetsning och montering av utomhusboxar. Synpunkter har framförts till styrelsen att entreprenören bör presentera sig innan de påbörjar arbetet på en fastighet och detta är framfört vid senaste byggmötet. Eftersom arbetet med svetsning och montering av utomhusboxar går snabbt är det viktigt att du som fått din kundslang så fort som möjligt gräver ner denna på din tomt samt markerar var på huset du önskar din utomhusbox.

Noden i Bragnums byagård är i nästan färdigställd och det som kvarstår är snickeriarbete. Noden som kommer att finnas vid Ingsvallen är påbörjad och tillhörande stamfiber är blåst. Kvar att åtgärda är blåsning av kundfiber till några medlemmar samt fibersvetsning.

Den accessfiber som kommer att försörja föreningens fibernät är nu färdigställd och framdragen till föreningens skåp. Accesspunkten är telestationen i Länghem i närheten av kyrkan.

Beslut om gruppavtal, inomhusboxar samt hjälp med montering

Efter omröstningen på hemsidan och beslut i styrelsen är det klart att föreningen kommer att teckna gruppavtal med Boxer angående ett trippel play-paket innehållandes tjänsterna TV, bredband och fast telefoni. Under kommande veckor kommer hemsidan att uppdateras med information avseende tjänster samtidigt som ett nyhetsbrev på samma tema delas ut.

Utdelningen av inomhusboxar fortsätter etappvis och nästa område för utdelning är området runt Ingsvallen i Länghems tätort. Styrelsen återkommer med kallelse till och datum för utdelningen.

För dig som önskar hjälp med att ansluta och montera inomhusboxen går det självklart bra att anlita någon lämplig person eller lämpligt företag. PL El i Länghem är ett förslag på företag som kan hjälpa till och som anlitats av medlemmar. Kontaktuppgifter till Pl El är telefon: 0325-41 000 och mobil Peter: 0708-499 599. Det går även att läsa mer på deras hemsida: Kontakt | PL Elinstallationer.

 

Liten lägesrapport efter de första veckorna på året

På grund av kylan och snön som vi fick efter nyår bröts arbetet i tätorten efter nyåret och maskinerna flyttades till Dannike. I Dannike har det varit tre maskiner som arbetat parallellt med att färdigställa de sträckor som återstår där.

Under vecka två genomfördes en hel del blåsning av fiber, bl.a. i Ingestorp, Fägerhult, Ömmesala/Hofsnäs och stugbyn. Efter att blåsningen av fiber är genomförd kommer entreprenören (SLL) att montera och svetsa fiberkabeln och därför är det viktigt att du som ska borra hålet själv i din vägg gör detta omgående så att entreprenören kan se var du vill ha din utomhusbox. Instruktioner för håltagningen hittar du genom att trycka här.

En glädjande nyhet är att föreningen fått de efterlängtade tillstånden från Trafikverket att kunna genomföra tryckning under både järnvägen och riksväg 27. När tryckningarna kommer att genomföras beror på när entreprenören har möjlighet att planera in det. Styrelsen arbetar för att det ska bli så snart som möjligt.

En andra glädjande nyhet är att Länsstyrelsen påbörjat handläggningen av föreningens bidragsansökan. När beslut om bidrag ska fattas är inte bestämt, men det är ett steg fram att handläggningen påbörjats. Länsstyrelsen har beslutsmöten en gång i månaden från och med februari.

Vid styrelsens senaste möte (17/1-2016) beslutades att arbetet med den framtida ekonomiadministrationen ska fokusera på en lösning där föreningen köper in tjänsterna från någon enskild person (firma) eller ett större företag. Arbetsgruppen bestående av Camilla och Lars fortsätter att arbeta med detta för att hitta en bra lösning. Har du ånga idéer får du gärna hör av dig. Kontaktuppgifter hittar du genom att trycka här.

Vid styrelsemötet togs också beslut om att gå vidare med Boxers förslag till gruppavtal gällande tjänster. I detta arbete är nästa steg att alla vi som är medlemmar får ut information om de möjligheter till tjänster som finns och därefter väljer om vi önskar hänga på gruppavtalet eller väljer själv från www.byalagsportalen.se. Mer information om detta kommer, bl.a. kommer ett speciellt nyhetsbrev att skickas ut när det är dags att välja.