Markägarträff och informationsmöte: Bragnum, Broaslätt & Grälåsa

Länghem Landsbygd fiber ek. för. kallar till markägarmöte och informationsträff för de som bor i Bragnum, Broaslätt och Grälåsa, (d.v.s. alla som bor väster/söder om riksväg 27).

För att möjliggöra deltagande från så många som möjligt finns tre tillfällen att välja på:

  • Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson måndag den 27 oktober kl 19.00
  • Bragnum Byagård onsdag den 29 oktober kl. 19.00
  • Bragnum Byagård torsdag den 30 okt kl. 19.00

Vid respektive möte kommer följande punkter att gås igenom:

  • Översiktlig information om aktuellt läge för projektet.
  • Presentation av preliminära förläggningssträckor som tagits fram under genomförd projektering.
  • Genomgång av LRF:s markupplåtelseavtal som föreningen kommer att använda.
  • Inventering av markägarförhållanden i området, d.v.s. tillsammans går vi igenom vem som äger mark som berörs av projektet.
  • Möjlighet att ställa frågor om projektet.

OBS! Förläggningarna kan även beröra mark vars ägare inte är medlem i föreningen och inte är intresserad av fiber. Det är därför viktigt att alla som tror sig beröras, deltar! Markägare, medlemmar och alla övriga intresserade är hjärtligt välkomna!

För att se den kallelse som delas ut i postlådorna klickar du här: Kallelse-markagarmote-Bragnum-Gralasa-141019

 

Projektering påbörjas 22 juli!

 

Logga EltelDen 22 Juli påbörjar Eltel projekteringen av ett framtida fibernätverk inom föreningens verksamhetsområde. Projekteringen innebär att Eltel utifrån de kartunderlag föreningen har idag tar farm förslag på ledningsdragningar samt beräknar längder för fiber och rör, antal kopplingsskåp, osv. Resultatet av projekteringen blir en dokumentation i form av kartor och listor över som föreningen senare kan använda som underlag för upphandling av arbete och materiel. Eltel kommer att projektera både samhället och landsbygden, men resultatet kommer att delas upp i landsbygd och samhälle eftersom detta krävs när föreningen ska ansöka om bidrag till kanalisationen.