Senaste nytt vad gäller gruppavtalet via Boxer/Comhem

Som vi tidigare skrivit om så har vi haft ett antal möten med Boxer/Comhem då vi fört fram situationen för flertalet av våra medlemmar med Boxers gruppavtal. Boxer/Comhem har under april månad arbetat intensivt med att försöka lösa de upplevda problemen som främst berört tv samt telefonin. Målsättningen från deras sida var att problemen skulle vara åtgärdade i början av maj för samtliga medlemmar. Telefoniproblematiken ska nu vara åtgärdad men tyvärr kvarstår problem och störningar när det gäller främst tv-tjänsten.

Under  tre veckor har ett tiotal medlemmar ur föreningen fått testa Comhems utrustning. Visar det sig att detta faller väl ut och det fungerar bra så kommer det troligtvis kunna bli aktuellt att man som medlem har möjlighet att byta till Comhems produkter. De första indikationer vi fått från dessa medlemmar är att det fungerar bra!

Nästa möte vi har med Boxer/Comhem är den 19 maj, vid detta möte ska vi bland annat utvärdera testperioden av Cohens utrustning samt fastställa hur vi rent praktiskt och administrativt ska sköta en ev. överflyttning för medlemmar. En av valmöjligheterna kommer även vara att man har möjlighet att träda ur gruppavtalet om man så önskar, inga rutiner kring detta är ännu fastställda utan allt kommer att behandlas vid nästa möte med Boxer/Comhem och efter detta möte kommer vi lägga ut information på hemsidan om hur man som medlem ska agera. Vi för även diskussionen vidare kring den ekonomiska biten.

Guide för att bl.a. förbättra räckvidden på Boxers router

Som flera har upptäckt och meddelat föreningens styrelse har det trådlösa nätverket från den router som ingår för de som tecknat Boxers gruppavtal inte så stor räckvidd med de inställningar som finns när den levereras. För att förbättra räckvidden behöver vissa inställningar i routern ändras och styrelsen har tagit fram en guide för att underlätta detta. Ladda ner guiden genom att klicka länken som följer: Guide-Boxer-router-LLF-160820.

Möjligt att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget

På förfrågan från några medlemmar har styrelsen fört en dialog med Boxer om möjligheten för dig som önskar att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget för att på så sätt slippa dubbla abonnemangskostnader under ev. uppsägningstid. Grunden är att Boxerabonnemanget går igång så fort som att anslutningen är svetsad och inomhusboxen installerad. Detta gör att du inte behöver göra något om du vill att ditt abonnemang ska gå igång direkt, även om din anslutning ännu inte är klar. Om du vill skjuta upp starten av ditt abonnemang behöver du göra följande:

 1. Hämta ut den utrustning som Boxer skickat till dig.
 2. Installera ej den router och TV-box som Boxer skickat dig alt. koppla bort utrustningen om du redan installerat den.
 3. Anslut inomhusboxen till fiberkabeln i utomhusboxen med patchkabeln så snart din utomhusbox är svetsad och strömsätt inomhusboxen (detta för att föreningen ska kunna säkerställa så att din anslutning fungerar korrekt).
 4. Skicka ett e-brev till info(at)fiberilanghem.se där du berättar att du vill skjuta upp starten av abonnemanget. Inkludera följande:
  1. Namn på den som står på Boxer-abonnemanget
  2. Personnummer till personen som står på Boxeranbonnemanget
  3. Kortnumret som finns på TV-kortet Boxer skickat ut
  4. Anläggningsadressen för anslutningen (adressen till huset)
  5. Anledning till den sena starten
  6. Datum då Boxerabonnemanget ska starta igen.
   1. Om din anslutning är igång skriver du det datum du vill att abonnemanget ska starta.
   2. Om din anslutning inte är igång än skriver du att du återkommer med startdatumet när anslutningen är klar. Glöm då inte att meddela föreningen ett startdatum när anslutningen är klar.

Den dag då du angett att abonnemanget ska starta installerar du utrustningen du fått från Boxer enligt de instruktioner som medföljer och meddelar föreningen via info(at)fiberilanghem.se att abonnemanget är igång.

Installation av Boxers TV via fiber & portering av telefon

Flertalet av de TV-boxar som har skickats ut av Boxer behöver uppdateras innan de fungerar med TV-via fiber. Tyvärr framgår detta inte av de instruktioner Boxer skickat ut. Eftersom Boxer även erbjuder TV via antenn går det utmärkt att inom ramen för gruppavtalet även se på TV via den vanliga TV-antennen. Sök då kanaler genom alternativet ”TV-via antenn” i din TV-box.

Synpunkter på nedanstående instruktion mottages tacksamt! Lämna dina förslag eller frågor som kommentar på hemsidan/facebook eller skicka dem via e-post.

För att uppdatera din TV-box och installera TV-via fiber gör du så här:

 1. Montera och koppla in TV-boxen enligt den instruktion som följer med utrustningen. TV-boxen kan kopplas in till inomhusboxen via en kabel eller via en trådlös wifi-uppkoppling mot din router.
 2. Starta upp TV och TV-boxen. Genomför en fullständig installation av TV via antenn genom att följa de steg som kommer upp på TV:n. Det spelar ingen roll om du kopplat in antennen eller inte, skillnaden är att utan antenn kommer du inte att få in några kanaler när du genomför kanalsökningen. Var uppmärksam på att din TV-box hittar en internetanslutning.
 3. Efter att du genomfört installationen, vänta ett tag (minst 15 minuter) med TV-boxen och TV:n påslagna. TV-boxen ska efter ett tag fråga dig om du vill uppdatera TV-boxen. Välj att uppdatera TV-boxen. TV-boxen kommer nu att starta om några gånger under uppdateringen, låt den arbeta färdigt.
 4. När uppdateringen är färdig ska du återigen genomföra en fullständig installation av TV-boxen, men denna gång ska du välja TV via fiber (en bild med ett hus och en sladd). Vid kanalsökningen kommer du troligtvis enbart att hitta de fria kanalerna (SVT1, SVT2 osv) om du inte valt dina åtta kanaler som ingår i abonnemanget.
 5. Skapa ett konto på https://www.boxer.se/mypageslogin/logga-in/ och välj de åtta kanaler som du vill ska ingå i abonnemanget. Det kan ta upp till ett dygn innan du hittar kanalerna i TV:n och du måste också genomföra en ny kanalsökning för att de nya kanalerna ska hittas.

Om TV-boxen under punkt 2 inte startar uppdateringen automatisk ska du gå in på TV-boxens meny, välja Inställningar, Avancerat och Sök uppdatering för att uppdateringen ska genomföras. När uppdateringen är genomför kan du därefter behöva gå till Inställningar, Avancerat och Fabriksåterställning för att installationsprocessen ska starta. När installationen startat väljer du TV via fiber och följer punkt 4 och 5 ovan.

Vissa TV-boxar kan vara förinstallerade med TV via antenn även om de har den senaste uppdateringen. För att kunna installera TV via fiber kan denna typ av TV-box därför behöva fabriksåterställas. Gå till Inställningar, Avancerat och Fabriksåterställning för att installationsprocessen ska starta. När installationen startat väljer du TV via fiber och följer punkt 4 och 5 ovan.

En utförligare manual (som dock inte berättar något om uppdateringen som behövs) hittar du på: https://www.boxer.se/siteassets/pdfer/smartbox-version-iptv-1510.pdf.

Information om telefoni

Portering av de telefonnummer som anmälts till föreningen är under bearbetning och kommer troligtvis att genomföras under onsdagen/torsdagen kommande vecka. Enligt Boxers kundtjänst ska lampan för telefoni på routern börja lysa när porteringen är genomförd. Observera att i den dokumentation som Boxer skickat ut står att du som medlem själv måste säga upp ditt nuvarande telefonabonnemang. Boxer ska återkomma med den mellanpropp som skulle ha funnit med i utrustningen som skickades ut.

En instruktion för hur telefonin installeras finns att nå via följande länk: https://www.boxer.se/siteassets/pdfer/installationsguide-sagecome-fast-5350eac.pdf