Kategoriarkiv: Uncategorized

Driftstörning för tv-tjänsten

Av | 26 februari, 2021

Det är fortsatt störningar på delar av tjänsterna under noden i Bragnum som förser abonnenter söder om Rv27 med fiber, samt Holm med omnejd. Felavhjälpning har pågått sedan den 1/3 med start ca 18.00 och det kommer att behövas göras fler arbeten med byte av delar. När bytet sker så kan det påverka även övriga… Läs mer »

Planerat driftsavbrott

Av | 6 februari, 2021

Ett avbrott för att flytta fiberstammen är planerat att ske någon gång under Mars 2021. Avbrottets varaktighet planeras till två dagar och kommer generellt beröra abonnenter som är kopplade mot Bragnumnoden samt delar av abonnenterna som är kopplade mot noden vid Ingsvallen. Exakta adresser som berörs samt datum kommer att publiceras här så fort vi… Läs mer »

Flytt och överlåtelse av medlemsandel

Av | 15 november, 2020

Om en fastighet som är ansluten till föreningens optiska fibernät byter ägare eller motsvarande finns möjligheten att överlåta medlemsandelen i föreningen. Grundprincipen är att den som överlåter sin andel till någon annan ska erhålla ersättning för sin medlemsandel. Ersättningen kan bestå av t.ex. 1) utbetald medlemsinsats från föreningen i enligt föreningens stadgar och lagen om ekonomiska föreningar,… Läs mer »