Föreningen söker intresserade för ekonomiadministrationen

Eftersom arbetet med ett optiskt fibernät i Länghem börjar närma sig det tillfälle då nätet är klart arbetar styrelsen med att hitta formerna för den framtida ekonomiadministrationen i föreningen. Ekonomiadministrationen omfattar bl.a. bokföring och löpande fakturering, bl.a. nätavgifter till medlemmar och abonnemangskostnader för de som väljer gruppavtalet. Några förslag på lösningar som tagits fram är ideellt arbete (såsom det ser ut idag), någon eller några som arvoderas för uppdraget eller att föreningen köper tjänsten från ett företag/konsult.
 För att ge styrelsen ett bra underlag vill vi gärna diskutera hur en möjlig lösning skulle kunna se ut med dig som är intresserad av att hjälpa till oavsett om du kan tänka dig att göra det ideellt, mot arvode eller om du har ett företag och vill sälja tjänsten till föreningen.
Tag kontakt med arbetsgruppen som består av Camilla Björkman och Lars Hedegård via e-post info@fiberilanghem.se eller slå oss en signal om du har ett förslag. Du hittar våra telefonnummer genom att trycka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *