Flera anslutningar för samma medlem

Anslutningsalternativ för medlemmar, Länghem Landsbygd Fiber ek. för

Som medlem har du olika möjligheter till att ansluta fler än en fastighet och/eller fler byggnader enligt nedanstående alternativ. Anslutningsalternativen är beslutade vid styrelsemöte 2015-03-08. Vill du hellre läsa och/eller skriva ut ett dokument med kompletterande bilder trycker du här: Anslutningsalternativ_LLF_150802.

1) Anslutning av en bostad på en fastighet

En fiberslang och en fiberkabel ansluts till skarvboxen på den aktuella bostaden från föreningens kopplingsskåp.

Kostnad = Full anslutningskostnad, det vill säga maximalt 18900 kr varav anslutningsavgiften är 2500 kr inklusive moms.

2) Anslutning av två eller flera bostäder på en fastighet

Två eller flera fiberslangar med tillhörande fiberkabel ansluts till skarvboxarna på respektive bostad från föreningens kopplingsskåp. Detta alternativ är ett krav för att t.ex. kunna avstycka någon av bostäderna och ha enskilda abonnemang till respektive bostad.

Kostnad = Full anslutningskostnad för varje bostad (maximalt 18900 kr varav anslutningsavgiften är 2500 kr inklusive moms.)

3) Anslutning av en bostad och ytterligare byggnader på en fastighet, till exempel lillstuga eller ladugård

En fiberslang med tillhörande fiberkabel ansluts till skarvboxen på bostaden från föreningens kopplingsskåp. Ytterligare byggnader ansluts från bostadens skarvbox till skarvboxen på respektive extra byggnad.

Denna anslutning kan gälla nyanslutning eller senare anslutning av t.ex. lillstuga.

Kostnad = Full anslutningskostnad för första huset (maximalt 18900 kr varav anslutningsavgiften är 2500 kr inklusive moms) samt ytterligare anslutningsavgift inklusive moms som motsvara en tredjedel av full anslutningskostnad per tillkommande anslutning (maximalt 6300 kr inklusive moms per tillkommande anslutning).

D) Anslutning av två eller flera lägenheter på en fastighet

En fiberslang med tillhörande fiberkabel ansluts till skarvboxen på den aktuella fastigheten från föreningens kopplingsskåp. Fastighetsägaren installerar fiberkabel från skarvboxen till uttagsboxarna i lägenheterna.

Kostnad = Full anslutningskostnad för första lägenheten (maximalt 18900 kr varav anslutningsavgiften är 2500 kr inklusive moms) + ytterligare anslutningsavgift inklusive moms som motsvara en tredjedel av full anslutningskostnad per tillkommande lägenhet (maximalt 6300 kr inklusive moms per lägenhet).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *