Håltagning genom vägg

Hålet ska borras under och till vänster om boxen.

Hålet ska borras under boxen och i vänstra hörnet av boxen.

Fastighetsägaren ansvarar också för att borra eller på annat sätt se till så att det finns ett hål i väggen i anslutning till den plats där anslutningsboxen placeras på väggen. Genom hålet kommer sedan fibern att dras in i fastigheten och anslutas till den så kallade mediaomvandlaren. Hålet genom väggen skall mynna omedelbart under anslutningsboxen, på höger sida (den jordförlagda slangen på tomten kommer att mynna under boxen, vänstersidan).

Rekommenderat är att borra upp ett 18 mm stort hål samt att borra inifrån och ut när du gör hålet i väggen. Borra snett nedåt och stoppa sedan i ett vp-rör av samma diameter genom väggen och till anslutningsboxen. Entreprenören (SSL) kommer att tillhandahålla VP-rör för den som behöver. Klipp röret så att det inte sticker fram i anslutningsboxen och fila ner eventuellt vassa kanter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *