Information om tjänster

Föreningen erbjuder ett öppet fibernät vilket innebär att du själv väljer vilka tjänster du vill använda och betala för. Du väljer också vilken leverantör som du vill ska leverera dessa tjänster. Tre exempel på tjänster är TV, bredband och fast telefoni. Du som medlem behöver välja om du vill teckna dig för det gruppavtal som föreningen förhandlat fram eller själv välja tjänster från www.byalagsportalen.se.

Nedan återfinns en översikt över de valmöjligheter du som medlem har. Under menyalternativet ”Information om tjänster” i huvudmenyn längst upp på sidan finns information om respektive möjlighet. Klicka på bilden för att se en större version av den.En översiktsbild över de tjänster du som medlem kan välja

Tre exempel på val av tjänster

  1. Medlem 1 har en sommarstuga och är där några veckor åt gången och vill endast ha ett bra bredband. Medlemmen väljer därför att köpa ett korttidsabonnemang varje gång denne kommer till stugan.
  2. Medlem 2 vill ha tv, telefoni och bredband men vill inte skriva avtal med flera olika tjänsteleverantörer och väljer därför gruppavtalet från Boxer där alla tre tjänsterna ingår.
  3. Medlem 3 vill enbart ha ett snabbt bredband och väljer därför ett av de alternativ som finns via byalagsportalen.se