Minnesanteckningar från nätverksträff

Av | 25 oktober, 2014

Borås stadFiberföreningarna i Borås träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och inhämta kunskaper från inbjudna gäster. Eftersom Länghem landsbygd fiber har gräns mot Borås och Dannike är föreningen inbjuden som deltagare till dessa nätverksmöten.

Om du vill veta vad som sades på senaste mötet trycker du på följande länk: Minnesanteckningar från nätverksträff.

Seglora fiberförening står som värd för kommande fibermöte. Enligt plan skall det hållas torsdagen den 30 oktober kl 18:00 – 20:30 i Seglora bygdegård. Vid mötet kommer  VG-regionen och Borås stad informera om nya avtal samt Splitvision informerar om Borås stads nya satsning på bredband. Det blir information om Leaderchecken samt lägesbeskrivningar av närvarande fiberföreningar. Det blir också diskussion om hur föreningarna kan drivas vidare efter driftstart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *