Grävstart, allt fler medlemmar och post med avtal/fakturor på väg!

SSL-gravmaskin-Bragnum-150530I morgon 1/6 2015 påbörjar vår entreprenör SSL grävningarna för den del av fibernätet som går under benömningen O-ringenetappen. Etappen som går Bragnum-Givarp kommer att ta cirka sex dagar att färdigställa. När etappen är avslutad kommer delar av den maskinstyrka som används fortsätta med nästa etapp av fibernätet. Vilken etapp det blir avgörs av vilket område som har flest anslutna fastigheter. Detta innebär att alltså att nu börjar arbetet ordentligt!

I veckan kommer ett brev med avtalsmallar samt faktura för första insatsen (2500 kr) och medlemskap för 2015 (100 kr) per post till de flesta medlemmar. Har nu nyss anslutit dig till föreningen kommer brevet inom två veckor. För den som redan betalt medlemsavgiften ska detta vara noterat på fakturan, men har vi missat din betalning hör du av dig så ordnar vi detta. Insatsen behövs för att finansiera grävarbetet så det är väldigt bra om du kan betala så fort som möjligt. För att kunna betala behöver du ange det OCR-nummer som finns på fakturan.

Glädjande stiger antalet medlemmar snabbare för varje vecka som går. Senaste prognosen (se bild nedan) visar därför en ökad medlemsrekrytering. Eftersom grävningarna nu tar fart är det ännu viktigare att du som vill ha en fiberanslutning gör en anmälan för nu börjar arbetet ta fart och snart (nästa i alla fall) är klart. Målet är att fibernätet ska vara färdigt till hösten 2016.

Medlemsutveckling-LLF-150528

Anslutningsavtal utskickade via e-post!

Ikväll gick ett e-postbrev ut till alla medlemmar med en lägesrapport och anslutningsavtal i och med att föreningsstämman häromveckan beslutade att vi ska starta byggnationen. Antal medlemmar ökar stadigt och vi närmar oss 400-strecket, (just nu är vi 375!).

Eftersom vi tidigare inte haft beslut på att köra projektet har styrelsen inte heller begärt in vare sig anslutningsavtal eller första insats (stadgarna säger att insats ska betalas in inom 14 dagar efter att man blivit medlem), men nu så är det alltså dags.

Oberoende av vilket alternativ ni kryssat för i medlemsansökan, så ska du som vill ha fiber till fastigheten skriva anslutningsavtal.

Förutsättningar för att få en fiberanslutning är följande:

  • Du är medlem i LLF
  • Du har betalt din medlemsavgift
  • Du har skrivit anslutningsavtal
  • Du har betalat insatsen som kommer att delas upp i flera inbetalningar och ev. återbetalningar om kostnaden blir lägre än planerat.

Grävningarna börjar redan nu på torsdag den 28 maj och i första skedet är det O-ringens behov av fiberframdragning till Givarp som påbörjas. Vilket område som kommer näst beslutas i samråd med gräventreprenören för att hitta den mest effektiva gången.

För att finansiera grävningarna begär vi nu omgående in den första insatsen om 2500 kr via en faktura som kommer under nästa vecka. Har du inte betalat
medlemsavgiften för 2015 (100 kr) så kommer den även med på fakturan. Därefter kommer vi någon gång i höst begära in nästa delinsats som blir större, ca 6000 kr.

Bifogat utskicket via e-post samt kommande faktura innehåller även blanketten för anslutningsavtal. Anslutningsavtalet fylls i med alla uppgifter och skrivs under. Tänk på att är ni flera som äger fastigheten måste alla delägare skriva på. Arrenderar du tomten måste fastighetsägaren godkänna anslutningsavtalet.

Alla underskrifter görs på sidan 4 och 2 exemplar av avtalet, inklusive underskrifter ska upprättas.

Bägge exemplaren skickas per post till föreningen och sedan får den som skickat in avtalet ett exemplar som är signerat av föreningen i retur.

Avtalen skickas till:

Länghem Landsbygd fiber
c/o Gösta Singstrand
Bragnum Björkhaga
51452 Länghem

Nu kör vi!

Länk till avtalet: Blankett-Anslutningsavtal-LLF-150526