Första noden på väg att färdigställas

Nod 104 i Bragnums byagård är just nu under färdigställande. Byggnationen av noden som kommer att placerar inuti byagården pågår för fullt och utrustningen som skall sitta i noden är beställd och väntas komma inom kort. Slangarna till stammen i Bragnum är indragna i noden. Fibersvetsning pågår för fullt i skåpen under denna nod, det vill säga boende söder om riksväg 27 samt Holm och Varred. Nedan finns några bilder ifrån byggnationen som Johan Lindqvist tagit.

I veckan passerade också föreningen 500 anmälda anslutningar fördelat på 470 medlemmar. 30 stycken kvar till 500 medlemmar jämnt!

Klicka på bilderna om du vill se en större version.

 

Byggnation-Nod-104-1-101107 Byggnation-Nod-104-2-101107 Byggnation-Nod-104-3-101107

Bragnum & Givarp i stort sett klart – Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö väntar

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Nedläggningen av kanalisationen i etapp 1 (Bragnum – Givarp) var igår tisdag 9 juni i stort sett avklarad. Det som återstår är sista biten utmed Trafikverkets väg samt sammankoppling mot det skåp som kallas 177 och det befintliga fibernätet i Bragnum.

Grävarbetet fortsätter nu inom området Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö eftersom maskiner och utrustning redan är på plats. Detta innebär att 1 juli är stoppdatum för detta område för medlemsansökan utan förhöjd avgift. Den som anmäler sig efter 1 juli och har en fastighet inom detta område får betala en extra avgift om 5 000 kr.

Den preliminära planen är att därefter fortsätta med arbetet i området runt Fägerhult eftersom området har en hög anslutningsgrad. Ett definitivt beslut fattas inom kort och då beslutas även om stoppdatum för detta område.

Kommer arbetet att löpa på lika bra som det gjort under etapp 1 är det troligt att hela landsbygden kommer att vara färdiggrävd innan årsskiftet 2015/2016. Detta innebär i sin tur att hela projektplanen förändras i och med att arbetet går fortare än beräknat. Ett snabbare genomförande innebär också att inbetalningarna av återstående insatser kan komma att behöva revideras. När en fastställd reviderad tidsplan är framtagen kommer ny information om planerade faktureringar att skickas ut.