Lyckade möten i byar och samhälle!

Under slutet av oktober och mer eller mindre hela november har informations- och diskussionsmöten genomförts utifrån den pågående projekteringen. Syftet med mötet har varit att arbeta med den föreslagna sträckningen på nätet och informera berörda markägare. Över 140 deltagare sammanlagt har vi kunnat räkna in på dessa möten. Mötena har också resulterat i ett stort antal nya medlemmar.

Möten har genomförts i:

 • Bragnum (två gånger)
 • Varred
 • Grälåsa
 • Ingsvallen
 • Församlingshemmet
 • Rådde gård
 • Fägerhult

Vid mötet delades bl.a. kartor ut på föreslagen sträckning och förslaget till markägaravtal. Har du tankar om sträckningen eller markägaravtalet är du varmt välkommen att hör av dig till oss: tryck här för att komma till kontaktsidan.

 

Nytt nyhetsbrev och välkommen till byamöten!

Föreningens fjärde nyhetsbrev är nu publicerat och kommer att delas ut till samtliga postlådor i Länghem, skickas ut via e-post till föreningens medlemmar samt vara nedladdningsbart här på hemsidan. Läs nyhetsbrevet elektroniskt genom att trycka på följande fil: Nyhetsbrev-LLF-2014-4-141103.

Föreningen inbjuder till byamöten för att kunna diskutera och bearbeta det förslag dragning av fiberkabel som projekteringen resulterar i. Tanken  är att vi tillsammans går igenom förslaget, tittar på alternativa sträckningar och diskuterar det förslag till markägaravtal som LRF tagit fram. Både medlemmar, intresserade och markägare är välkomna på mötet. Är du markägare, men inte är intresserad av en fiberanslutning är det bra om du deltar eftersom nedgrävningen av fibernätet kanske kan komma att gå över din mark.

Området söder om 27:an, dvs. Grälåsa, Bragnum, Givarp och Broaslätt genomfördes 27-30 oktober med gott resultat. Runt 40 intresserade deltog vid de tre träffarna. Kommande träffar framgår av listan nedan och du väljer själv vilket möte du kan och vill delta i.

 • Fägerhult & Forsa hos Per Johansson i Johansberg 20/11 kl 19:00
 • Enet, Ömmesala & Hofsnäs på Hofsnäs 18/11 kl 19:00
 • Holm & Varred hos Eva-Karin Haglund och Hans-Olof Prim i Holm 12/11 kl: 19:00
 • Området mellan 27:an och tätorten (Ingestorp, Tingarör, osv) på Ingsvallen 19/11 kl. 19:00
 • Länghems tätort i församlingshemmet Länghem, 26/11 kl. 19:00