Schaktarbetet i Dannike/Boanäs/Norra Lergered

Under denna vecka (V8) och ca 3-4 veckor framåt fortsätter schaktarbetet i Dannike. I Boanäs kommer schaktning att fortsätta under V8 och ca 2-3 veckor framåt. Därefter flyttas maskinerna till Norra Lergered, prel V10-V11, och påbörjar schaktningen i området. Detta beräknas pågå i 2-3 veckor.

Under V8 kommer SLL blåsa fiber i Dannike. Därefter görs det ett uppehåll i fiberblåsningen i ca 3 veckor så att grävningen hinner i kapp. Fibersvetsning har påbörjats i Dannike-noden som står vid Forsa. Därefter kommer det att svetsas ute i alla skåp. Detta kommer att pågår under V8 t o m prel V10

I Länghem Landsbygd är schaktningen i det närmaste färdig och fibersvetsningen har pågått ända fram till och med V7. En del kunder är kvar att svetsa i Länghem Landsbygd, främst hos de som ännu inte hunnit markera vart hålet skall göras. Sammanställning pågår och en del efterarbeten kommer att göras på de som ännu inte har svetsats.

Om vädret tillåter så kommer arbetet med schaktningen i Länghems Tätort att kunna påbörjas omkring V12-V13. Områden som är kvar att göra är på andra sidan järnvägen (område 3 och 4) samt några kompletteringar i område 2 (finska viken).

Tryckningarna under järnvägen vid Nygården och Holm är beställda och kommer att göras så snart InfraNord har varit på plats. Tryckningen är efterlängtad, då både Bragnum-noden och Länghems-nod nr 2 är beroende av sin matning till nod nr 1 vid vattentornet.

Nod 101 i Länghem som är vår huvudnod har inte kunnat färdigställas p.g.a vädret. Vi hoppas att detta släpper och att det snart blir mildare. Sträckan från telestationen i Länghem, som kommer att mata vårt nät, samt till Nod101 kommer att prioriteras när vädret blir bättre. Detta för att kunna planera in driftsättningen.

Nod 102 som matar området runt Ingsvallen, Ekvägen, Ingestorp, delar av Boråsvägen samt Finska viken, har färdigställts under V7 och är nu helt färdigsvetsad, kvar är driftsättningen.

Nod104 (Bragnum-noden) som matar Bragnum, Givarp, Broaslätt, Simmesjö, Grälåsa, Holm, Varred, matas från Nod 101 via Nod 102 vid Ingsvallen. Denna Nod har varit färdigställd sedan en tid tillbaka och är färdigsvetsad även ute i skåpen. Det återstår dock fibersvetsning på andra sidan Järnvägen vid Holm där en tryckning kommer att göras.

Många av er har hört av sig angående Nod104 som har varit färdig en tid och undrat varför den inte kunnat starta upp. Vi är helt enkelt beroende av tryckningen under järnvägen samt en del grävarbete i tätorten omkring vattentornet.

Liten lägesrapport efter de första veckorna på året

På grund av kylan och snön som vi fick efter nyår bröts arbetet i tätorten efter nyåret och maskinerna flyttades till Dannike. I Dannike har det varit tre maskiner som arbetat parallellt med att färdigställa de sträckor som återstår där.

Under vecka två genomfördes en hel del blåsning av fiber, bl.a. i Ingestorp, Fägerhult, Ömmesala/Hofsnäs och stugbyn. Efter att blåsningen av fiber är genomförd kommer entreprenören (SLL) att montera och svetsa fiberkabeln och därför är det viktigt att du som ska borra hålet själv i din vägg gör detta omgående så att entreprenören kan se var du vill ha din utomhusbox. Instruktioner för håltagningen hittar du genom att trycka här.

En glädjande nyhet är att föreningen fått de efterlängtade tillstånden från Trafikverket att kunna genomföra tryckning under både järnvägen och riksväg 27. När tryckningarna kommer att genomföras beror på när entreprenören har möjlighet att planera in det. Styrelsen arbetar för att det ska bli så snart som möjligt.

En andra glädjande nyhet är att Länsstyrelsen påbörjat handläggningen av föreningens bidragsansökan. När beslut om bidrag ska fattas är inte bestämt, men det är ett steg fram att handläggningen påbörjats. Länsstyrelsen har beslutsmöten en gång i månaden från och med februari.

Vid styrelsens senaste möte (17/1-2016) beslutades att arbetet med den framtida ekonomiadministrationen ska fokusera på en lösning där föreningen köper in tjänsterna från någon enskild person (firma) eller ett större företag. Arbetsgruppen bestående av Camilla och Lars fortsätter att arbeta med detta för att hitta en bra lösning. Har du ånga idéer får du gärna hör av dig. Kontaktuppgifter hittar du genom att trycka här.

Vid styrelsemötet togs också beslut om att gå vidare med Boxers förslag till gruppavtal gällande tjänster. I detta arbete är nästa steg att alla vi som är medlemmar får ut information om de möjligheter till tjänster som finns och därefter väljer om vi önskar hänga på gruppavtalet eller väljer själv från www.byalagsportalen.se. Mer information om detta kommer, bl.a. kommer ett speciellt nyhetsbrev att skickas ut när det är dags att välja.

 

Första noden på väg att färdigställas

Nod 104 i Bragnums byagård är just nu under färdigställande. Byggnationen av noden som kommer att placerar inuti byagården pågår för fullt och utrustningen som skall sitta i noden är beställd och väntas komma inom kort. Slangarna till stammen i Bragnum är indragna i noden. Fibersvetsning pågår för fullt i skåpen under denna nod, det vill säga boende söder om riksväg 27 samt Holm och Varred. Nedan finns några bilder ifrån byggnationen som Johan Lindqvist tagit.

I veckan passerade också föreningen 500 anmälda anslutningar fördelat på 470 medlemmar. 30 stycken kvar till 500 medlemmar jämnt!

Klicka på bilderna om du vill se en större version.

 

Byggnation-Nod-104-1-101107 Byggnation-Nod-104-2-101107 Byggnation-Nod-104-3-101107

Informationsmöte den 8 oktober innan byggnationsstart i tätorten

Föreningen kallar alla intresserade till ett informationsmöte den 8 oktober klockan 19:00  på Rådde gård gällande byggnationen av fibernätet i tätorten. Tillsammans kommer föreningens styrelse och representanter ifrån entreprenören SLL att informera om hur arbetet kommer att läggas upp och genomföras i tätorten. För att vi ska nå en så smidig arbetsprocess som möjligt är det viktigt att du deltar och ställer de frågor du har inför byggnationen.

Varm välkommen hälsar styrelsen