Utdelning av inomhusboxar i Dannike, Lergered & Boanäs

Utdelning av inomhusboxar för medlemmar i Dannike, Lergered och Boanäs sker 2016-07-09 klockan 09.30-12:00 i församlingshemmet i Dannike. Innan du hämtar ut inomhusboxen behöver du beräkna hur lång kabel du behöver mellan utomhusboxen och inomhusboxen. Kablen finns i längder från 1 meter och uppåt.

Lägesrapport 2016-03-18

Det återstår lite grävarbete i Dannike där även arbete med att blåsa fiber pågår. Vecka 10 är sista veckan som SLL gräver i Dannike. Därefter flyttas maskinerna till ett annat arbete under tre veckor innan de slutför de sista delarna som ska göras.

Vecka 13 är det planerat att tryckning under riksväg 27 ska genomförs. Fortsatt fiberblåsning i Länghems tätort är planerat till vecka 14 och 15. Grävarbetet i Länghems tätort startar igen när vädret tillåter, uppskattningsvis om ca två veckor. Område 3 och 4, d.v.s. på Rådde-sidan om järnvägen, är kvar att gräva.

Föreningen har mottagit synpunkter på återställningen efter vissa grävarbeten. Synpunkterna förmedlas kontinuerligt till entreprenören som kommer att åtgärda dessa så fort vädret tillåter.

Föreningen har fått ett preliminärt datum den 29 april när Länsstyrelsen ska besluta om föreningens ansökan.

Schaktarbetet i Dannike/Boanäs/Norra Lergered

Under denna vecka (V8) och ca 3-4 veckor framåt fortsätter schaktarbetet i Dannike. I Boanäs kommer schaktning att fortsätta under V8 och ca 2-3 veckor framåt. Därefter flyttas maskinerna till Norra Lergered, prel V10-V11, och påbörjar schaktningen i området. Detta beräknas pågå i 2-3 veckor.

Under V8 kommer SLL blåsa fiber i Dannike. Därefter görs det ett uppehåll i fiberblåsningen i ca 3 veckor så att grävningen hinner i kapp. Fibersvetsning har påbörjats i Dannike-noden som står vid Forsa. Därefter kommer det att svetsas ute i alla skåp. Detta kommer att pågår under V8 t o m prel V10

I Länghem Landsbygd är schaktningen i det närmaste färdig och fibersvetsningen har pågått ända fram till och med V7. En del kunder är kvar att svetsa i Länghem Landsbygd, främst hos de som ännu inte hunnit markera vart hålet skall göras. Sammanställning pågår och en del efterarbeten kommer att göras på de som ännu inte har svetsats.

Om vädret tillåter så kommer arbetet med schaktningen i Länghems Tätort att kunna påbörjas omkring V12-V13. Områden som är kvar att göra är på andra sidan järnvägen (område 3 och 4) samt några kompletteringar i område 2 (finska viken).

Tryckningarna under järnvägen vid Nygården och Holm är beställda och kommer att göras så snart InfraNord har varit på plats. Tryckningen är efterlängtad, då både Bragnum-noden och Länghems-nod nr 2 är beroende av sin matning till nod nr 1 vid vattentornet.

Nod 101 i Länghem som är vår huvudnod har inte kunnat färdigställas p.g.a vädret. Vi hoppas att detta släpper och att det snart blir mildare. Sträckan från telestationen i Länghem, som kommer att mata vårt nät, samt till Nod101 kommer att prioriteras när vädret blir bättre. Detta för att kunna planera in driftsättningen.

Nod 102 som matar området runt Ingsvallen, Ekvägen, Ingestorp, delar av Boråsvägen samt Finska viken, har färdigställts under V7 och är nu helt färdigsvetsad, kvar är driftsättningen.

Nod104 (Bragnum-noden) som matar Bragnum, Givarp, Broaslätt, Simmesjö, Grälåsa, Holm, Varred, matas från Nod 101 via Nod 102 vid Ingsvallen. Denna Nod har varit färdigställd sedan en tid tillbaka och är färdigsvetsad även ute i skåpen. Det återstår dock fibersvetsning på andra sidan Järnvägen vid Holm där en tryckning kommer att göras.

Många av er har hört av sig angående Nod104 som har varit färdig en tid och undrat varför den inte kunnat starta upp. Vi är helt enkelt beroende av tryckningen under järnvägen samt en del grävarbete i tätorten omkring vattentornet.

Schaktarbete i Dannike och svetsning/montering i Länghem

Eftersom vädret varit både kallt och blött under inledningen av året har schaktarbetet i Länghems tätort ännu inte återupptagits. Det blir helt enkelt för stor åverkan efter maskinerna. Planen är att återuppta arbetet i början av mars i tätorten. Vädret har också medfört att det varit svårt att återställa det som behöver åtgärdas efter arbetet hittills. Entreprenören har meddelat att de i dagsläget endast kan göra grovåterställning och återkommer längre fram när vädret tillåter för att återställa helt och hållet.

I Dannike pågår däremot arbetet för fullt och fem maskiner har varit i gång under den senaste tiden. Arbetet är påbörjat i Norra Lergered där också tillräckligt många av de boende lämnat in anslutningsavtal samt betalat den första insatsen. Styrelsen välkomnar de boende i Norra Lergered till föreningen. Andra maskinlag har därutöver arbetet i området runt Boanäs samt mellan Forsa och Bäck. När schaktarbetet är klart påbörjas blåsning av fiber i Dannikeområdet.

Fiberblåsning, svetsning och montering av utomhusboxar pågår

På landsbygden i Länghem samt i de delar av tätorten där schaktningen är färdigställd pågår arbete med blåsning av fiber (både kundfiber och stamfiber) samt svetsning och montering av utomhusboxar. Synpunkter har framförts till styrelsen att entreprenören bör presentera sig innan de påbörjar arbetet på en fastighet och detta är framfört vid senaste byggmötet. Eftersom arbetet med svetsning och montering av utomhusboxar går snabbt är det viktigt att du som fått din kundslang så fort som möjligt gräver ner denna på din tomt samt markerar var på huset du önskar din utomhusbox.

Noden i Bragnums byagård är i nästan färdigställd och det som kvarstår är snickeriarbete. Noden som kommer att finnas vid Ingsvallen är påbörjad och tillhörande stamfiber är blåst. Kvar att åtgärda är blåsning av kundfiber till några medlemmar samt fibersvetsning.

Den accessfiber som kommer att försörja föreningens fibernät är nu färdigställd och framdragen till föreningens skåp. Accesspunkten är telestationen i Länghem i närheten av kyrkan.

Beslut om gruppavtal, inomhusboxar samt hjälp med montering

Efter omröstningen på hemsidan och beslut i styrelsen är det klart att föreningen kommer att teckna gruppavtal med Boxer angående ett trippel play-paket innehållandes tjänsterna TV, bredband och fast telefoni. Under kommande veckor kommer hemsidan att uppdateras med information avseende tjänster samtidigt som ett nyhetsbrev på samma tema delas ut.

Utdelningen av inomhusboxar fortsätter etappvis och nästa område för utdelning är området runt Ingsvallen i Länghems tätort. Styrelsen återkommer med kallelse till och datum för utdelningen.

För dig som önskar hjälp med att ansluta och montera inomhusboxen går det självklart bra att anlita någon lämplig person eller lämpligt företag. PL El i Länghem är ett förslag på företag som kan hjälpa till och som anlitats av medlemmar. Kontaktuppgifter till Pl El är telefon: 0325-41 000 och mobil Peter: 0708-499 599. Det går även att läsa mer på deras hemsida: Kontakt | PL Elinstallationer.