Schaktarbetet i Dannike/Boanäs/Norra Lergered

Under denna vecka (V8) och ca 3-4 veckor framåt fortsätter schaktarbetet i Dannike. I Boanäs kommer schaktning att fortsätta under V8 och ca 2-3 veckor framåt. Därefter flyttas maskinerna till Norra Lergered, prel V10-V11, och påbörjar schaktningen i området. Detta beräknas pågå i 2-3 veckor.

Under V8 kommer SLL blåsa fiber i Dannike. Därefter görs det ett uppehåll i fiberblåsningen i ca 3 veckor så att grävningen hinner i kapp. Fibersvetsning har påbörjats i Dannike-noden som står vid Forsa. Därefter kommer det att svetsas ute i alla skåp. Detta kommer att pågår under V8 t o m prel V10

I Länghem Landsbygd är schaktningen i det närmaste färdig och fibersvetsningen har pågått ända fram till och med V7. En del kunder är kvar att svetsa i Länghem Landsbygd, främst hos de som ännu inte hunnit markera vart hålet skall göras. Sammanställning pågår och en del efterarbeten kommer att göras på de som ännu inte har svetsats.

Om vädret tillåter så kommer arbetet med schaktningen i Länghems Tätort att kunna påbörjas omkring V12-V13. Områden som är kvar att göra är på andra sidan järnvägen (område 3 och 4) samt några kompletteringar i område 2 (finska viken).

Tryckningarna under järnvägen vid Nygården och Holm är beställda och kommer att göras så snart InfraNord har varit på plats. Tryckningen är efterlängtad, då både Bragnum-noden och Länghems-nod nr 2 är beroende av sin matning till nod nr 1 vid vattentornet.

Nod 101 i Länghem som är vår huvudnod har inte kunnat färdigställas p.g.a vädret. Vi hoppas att detta släpper och att det snart blir mildare. Sträckan från telestationen i Länghem, som kommer att mata vårt nät, samt till Nod101 kommer att prioriteras när vädret blir bättre. Detta för att kunna planera in driftsättningen.

Nod 102 som matar området runt Ingsvallen, Ekvägen, Ingestorp, delar av Boråsvägen samt Finska viken, har färdigställts under V7 och är nu helt färdigsvetsad, kvar är driftsättningen.

Nod104 (Bragnum-noden) som matar Bragnum, Givarp, Broaslätt, Simmesjö, Grälåsa, Holm, Varred, matas från Nod 101 via Nod 102 vid Ingsvallen. Denna Nod har varit färdigställd sedan en tid tillbaka och är färdigsvetsad även ute i skåpen. Det återstår dock fibersvetsning på andra sidan Järnvägen vid Holm där en tryckning kommer att göras.

Många av er har hört av sig angående Nod104 som har varit färdig en tid och undrat varför den inte kunnat starta upp. Vi är helt enkelt beroende av tryckningen under järnvägen samt en del grävarbete i tätorten omkring vattentornet.

Schaktarbete i Dannike och svetsning/montering i Länghem

Eftersom vädret varit både kallt och blött under inledningen av året har schaktarbetet i Länghems tätort ännu inte återupptagits. Det blir helt enkelt för stor åverkan efter maskinerna. Planen är att återuppta arbetet i början av mars i tätorten. Vädret har också medfört att det varit svårt att återställa det som behöver åtgärdas efter arbetet hittills. Entreprenören har meddelat att de i dagsläget endast kan göra grovåterställning och återkommer längre fram när vädret tillåter för att återställa helt och hållet.

I Dannike pågår däremot arbetet för fullt och fem maskiner har varit i gång under den senaste tiden. Arbetet är påbörjat i Norra Lergered där också tillräckligt många av de boende lämnat in anslutningsavtal samt betalat den första insatsen. Styrelsen välkomnar de boende i Norra Lergered till föreningen. Andra maskinlag har därutöver arbetet i området runt Boanäs samt mellan Forsa och Bäck. När schaktarbetet är klart påbörjas blåsning av fiber i Dannikeområdet.

Fiberblåsning, svetsning och montering av utomhusboxar pågår

På landsbygden i Länghem samt i de delar av tätorten där schaktningen är färdigställd pågår arbete med blåsning av fiber (både kundfiber och stamfiber) samt svetsning och montering av utomhusboxar. Synpunkter har framförts till styrelsen att entreprenören bör presentera sig innan de påbörjar arbetet på en fastighet och detta är framfört vid senaste byggmötet. Eftersom arbetet med svetsning och montering av utomhusboxar går snabbt är det viktigt att du som fått din kundslang så fort som möjligt gräver ner denna på din tomt samt markerar var på huset du önskar din utomhusbox.

Noden i Bragnums byagård är i nästan färdigställd och det som kvarstår är snickeriarbete. Noden som kommer att finnas vid Ingsvallen är påbörjad och tillhörande stamfiber är blåst. Kvar att åtgärda är blåsning av kundfiber till några medlemmar samt fibersvetsning.

Den accessfiber som kommer att försörja föreningens fibernät är nu färdigställd och framdragen till föreningens skåp. Accesspunkten är telestationen i Länghem i närheten av kyrkan.

Beslut om gruppavtal, inomhusboxar samt hjälp med montering

Efter omröstningen på hemsidan och beslut i styrelsen är det klart att föreningen kommer att teckna gruppavtal med Boxer angående ett trippel play-paket innehållandes tjänsterna TV, bredband och fast telefoni. Under kommande veckor kommer hemsidan att uppdateras med information avseende tjänster samtidigt som ett nyhetsbrev på samma tema delas ut.

Utdelningen av inomhusboxar fortsätter etappvis och nästa område för utdelning är området runt Ingsvallen i Länghems tätort. Styrelsen återkommer med kallelse till och datum för utdelningen.

För dig som önskar hjälp med att ansluta och montera inomhusboxen går det självklart bra att anlita någon lämplig person eller lämpligt företag. PL El i Länghem är ett förslag på företag som kan hjälpa till och som anlitats av medlemmar. Kontaktuppgifter till Pl El är telefon: 0325-41 000 och mobil Peter: 0708-499 599. Det går även att läsa mer på deras hemsida: Kontakt | PL Elinstallationer.

 

Liten lägesrapport efter de första veckorna på året

På grund av kylan och snön som vi fick efter nyår bröts arbetet i tätorten efter nyåret och maskinerna flyttades till Dannike. I Dannike har det varit tre maskiner som arbetat parallellt med att färdigställa de sträckor som återstår där.

Under vecka två genomfördes en hel del blåsning av fiber, bl.a. i Ingestorp, Fägerhult, Ömmesala/Hofsnäs och stugbyn. Efter att blåsningen av fiber är genomförd kommer entreprenören (SLL) att montera och svetsa fiberkabeln och därför är det viktigt att du som ska borra hålet själv i din vägg gör detta omgående så att entreprenören kan se var du vill ha din utomhusbox. Instruktioner för håltagningen hittar du genom att trycka här.

En glädjande nyhet är att föreningen fått de efterlängtade tillstånden från Trafikverket att kunna genomföra tryckning under både järnvägen och riksväg 27. När tryckningarna kommer att genomföras beror på när entreprenören har möjlighet att planera in det. Styrelsen arbetar för att det ska bli så snart som möjligt.

En andra glädjande nyhet är att Länsstyrelsen påbörjat handläggningen av föreningens bidragsansökan. När beslut om bidrag ska fattas är inte bestämt, men det är ett steg fram att handläggningen påbörjats. Länsstyrelsen har beslutsmöten en gång i månaden från och med februari.

Vid styrelsens senaste möte (17/1-2016) beslutades att arbetet med den framtida ekonomiadministrationen ska fokusera på en lösning där föreningen köper in tjänsterna från någon enskild person (firma) eller ett större företag. Arbetsgruppen bestående av Camilla och Lars fortsätter att arbeta med detta för att hitta en bra lösning. Har du ånga idéer får du gärna hör av dig. Kontaktuppgifter hittar du genom att trycka här.

Vid styrelsemötet togs också beslut om att gå vidare med Boxers förslag till gruppavtal gällande tjänster. I detta arbete är nästa steg att alla vi som är medlemmar får ut information om de möjligheter till tjänster som finns och därefter väljer om vi önskar hänga på gruppavtalet eller väljer själv från www.byalagsportalen.se. Mer information om detta kommer, bl.a. kommer ett speciellt nyhetsbrev att skickas ut när det är dags att välja.

 

Statusuppdatering: tätorten påbörjad och 500 anslutningar!

Arbete-tatorten-langhem-llf-2-151112Under vecka 46 har grävning äntligen påbörjats bakom Ekvägen i Länghems tätort. Starten i tätorten har blivit fördröjt, men är nu i full gång.  Området runt Ekvägen är inte klart än, utan det finns några mindre sträckor kvar att göra. Dessa kvarvarande sträckor kommer att utföras med en mindre maskin. Från vecka 47 kommer grävning att fortsätta i området runt Ingsvallen. Gatorna Kastenjevägen, Cypressvägen, Oxelvägen, Häggvägen samt Hasselvägen kommer att påbörjas under innevarande vecka och pågå framåt.
Har du fått din slang vid tomtgräns bör du omgående påbörja arbetet att gräva ner slangen om du inte har beställt grävning av entreprenören. Fiberblåsning pågår för fullt i området och kundslangen måste vara framgrävd till huset innan fiber kan blåsas till utomhusboxen.
Antalet medlemmar som önskar en fiberanslutning växer stadig och under vecka 46 nåddes 500 anslutningar. Detta är mycket glädjande.
Fiberblåsningen har slutförts söder om riksväg 27, men sträckan vid Sämsjön och upp mot Källekärr är kvar att blåsa. Fibersvetsning pågår i detta område och först svetsas det ute i skåpen.
Arbete-tatorten-langhem-llf-151112Under vecka 47 kommer fiberblåsning att påbörjas i den norra delen av Forsa och sedan fortsätta söderut mot samhället. På denna sträckan blåses stamfiber i Fägerhult, Porten, Torsö, Ömmesala, Enet samt sommarstugeområdet kring Hofsnäs.
I landsbygden är det så gott som färdiggrävt, det som framförallt återstår är ett antal tryckningar under vägar.
I Dannike pågår grävning för fullt. Sträckan Forsa, Borggården och mot Hultet färdigställs och grävningen kommer därefter att påbörjas kring Jättebo och mot Berg.