Byte av gula utomhusboxar – kontrollera din box

Ett antal av de utomhusboxar som föreningens entreprenör har monterat har en felaktig plastblandning vilket gör att de snabbt blir väldigt gula. Eftersom utomhusboxarna ska vara vita kommer de som är gula och felaktiga att bytas ut av föreningens entreprenör utan kostnad för föreningen. Du som medlem behöver, dock meddela styrelsen om du fått en gul box. De felaktiga utomhusboxarna har en liten symbol efter namnet ”Hexatronic”. Om du har en gul box meddela vilken anslutning det är via kontaktformuläret här på hemsidan: tryck här för att komma till kontaktformuläret. Bilderna nedan visar en gul/felaktig box och en vit box. Sprid gärna detta till grannar och bekanta så att alla felaktiga utomhusboxar kan bytas ut.

Felaktig/gul utomhusbox.

Felaktig gul utomhusbox. Notera symbolen efter namnet ”Hexatronic”.

Felaktig/gul utomhusbox.

Felaktig utomhusbox som blivit gul. Har du en sådan ska den bytas ut.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox.

En vit, korrekt utomhusbox. Notera att det inte finns någon symbol efter namnet ”Hexatronic”.

 

Informationsmöte den 8 oktober innan byggnationsstart i tätorten

Föreningen kallar alla intresserade till ett informationsmöte den 8 oktober klockan 19:00  på Rådde gård gällande byggnationen av fibernätet i tätorten. Tillsammans kommer föreningens styrelse och representanter ifrån entreprenören SLL att informera om hur arbetet kommer att läggas upp och genomföras i tätorten. För att vi ska nå en så smidig arbetsprocess som möjligt är det viktigt att du deltar och ställer de frågor du har inför byggnationen.

Varm välkommen hälsar styrelsen