Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.

Föreningen söker intresserade för ekonomiadministrationen

Eftersom arbetet med ett optiskt fibernät i Länghem börjar närma sig det tillfälle då nätet är klart arbetar styrelsen med att hitta formerna för den framtida ekonomiadministrationen i föreningen. Ekonomiadministrationen omfattar bl.a. bokföring och löpande fakturering, bl.a. nätavgifter till medlemmar och abonnemangskostnader för de som väljer gruppavtalet. Några förslag på lösningar som tagits fram är ideellt arbete (såsom det ser ut idag), någon eller några som arvoderas för uppdraget eller att föreningen köper tjänsten från ett företag/konsult.
 För att ge styrelsen ett bra underlag vill vi gärna diskutera hur en möjlig lösning skulle kunna se ut med dig som är intresserad av att hjälpa till oavsett om du kan tänka dig att göra det ideellt, mot arvode eller om du har ett företag och vill sälja tjänsten till föreningen.
Tag kontakt med arbetsgruppen som består av Camilla Björkman och Lars Hedegård via e-post info@fiberilanghem.se eller slå oss en signal om du har ett förslag. Du hittar våra telefonnummer genom att trycka här.

Delfaktura för medlemsinsats samt nyhetsbrev utskickat

Under föregående vecka skickades en ny delfaktura ut på medlemsinsatsen tillsammans med nyhetsbrev nummer 12. Delfakturan är på 3 000 kr. Totalt har nu 17 000 kr fakturerats och de flesta medlemmar har också betalat detta. Medlemsinsatserna används för att betala det arbete som entreprenörerna gör i samband med byggnationen av fibernätet. Prognosen på totalkostnaden pekar på att en anslutning kommer att kosta 18 900 kr (17 000 kr medlemsinsats, 100 kr medlemsavgift samt 1800 kr i anslutningsavgift). Om prognosen håller kommer den kvarstående anslutningsavgiften att faktureras under våren 2016 (mars/april) beroende på hur arbetet kan fortsätta under december, januari och februari. Hastigheten på arbetet kommer att vara beroende på vilken vinter vi får.

I utskicket har även föreningens senaste nyhetsbrev skickats med. Vill du läsa detta nyhetsbrev går det också bra att klicka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-12-151122

Två fakturor för medlemsinsatser utskickade

I dagarna skickas två fakturor för medlemsinsatsen (del två och tre) ut till alla som anmält sig för en fiberanslutning. Fakturorna är uppdelade i en om 6500 kr som ska betalas senast 31 augusti och en om 5000 kr som ska betalas senast 30 september. Eftersom byggnationen av fibernätet är i full gång och entreprenören behöver betalas får du gärna betala bägge fakturorna som fort som möjligt. Det går dock lika bra att betala dem en i taget för den som så önskar.

Du som anmält mer än en anslutning får även denna gång enbart en faktura för den första anslutningen för att underlätta administrationen. När större delen av anslutningsavtalen är underskrivna kommer kompletterande medlemsinsatser och kostnader att faktureras.

Den fjärde delen av medlemsinsatsen kommer preliminärt att faktureras i november/december 2015 och kommer att preliminärt att vara på 3000 kr.