Beviljat stöd samt driftsättning

Föreningen fick idag besked om att Länsstyrelsen beviljat den ansökan om stöd till byggnationen av fibernätet på landsbygden vilket är väldigt glädjande. Maximalt kan föreningen få bidrag motsvarande 40 % av de kostnader som är bidragsberättigade. Stödet är en del i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Planerad driftsättning av fibernätet i Länghem

En plan för den första delen av driftsättningen är också spikad. Driftsättningen kommer att ske i steg för att nå en så effektiv process som möjligt med inte alltför många anslutningar per omgång att hantera. Från vecka 20 och framåt kommer driftsättning av fibernätet att påbörjas. De områden som är först ut med att få ljus i fibern är samtliga fastigheter söder om riksväg 27 d.v.s Bragnum, Broaslätt, Grälåsa, Holm, Simmesjö med omnejd samt områdena Varred Dammsberg och Björkelund. Delar norr om Länghem som kommer att driftsättas från vecka 20 är Forsa (Länghemssidan), Fägerhult, Torpa, Rosenlund, Strömmen, Hjortatorpet, Porten, Ömmesala, Enet samt Hofsnäs Stugby.
Under pågående driftsättning så kommer WAN-lampan att tändas upp på inomhusboxen. När WAN-lampan lyser på inomhusboxen så är fibern inkopplad. Det kan dröja ytterligare någon dag innan du kan beställa tjänster. Gör ingen felanmälan av utrustningen förrän föreningen har lagt ut på hemsidan att ditt områden är färdigt. Det kan dröja ytterligare nån vecka innan det är helt driftsatt i dessa områden.

Övriga områden meddelas senare.

För er som beställt gruppavtal så kommer det brev i brevlådan när tjänsten är aktiverad, d.v.s du behöver inte beställa någon tjänst via www.byalagsportalen.se.

Statusuppdatering på grävandet

Under V25 fortsätter grävning i Broalslätt, Grälåsa, mot Kilåsen och Simmesjön, grävningen kommer att pågå under V26-V27.

Blåsning av fiber har påbörjats från telestationen i Bragnum och ner mot området kring O-ringen. Blåsningen av stamfibern i detta område färdigställs under V26. För fastighetsägare i området söder om 27:an d.v.s Bragnum, Givarp, Svenstorp, Broaslätt, Grälåsa, Kilåsen, kan grävning på egen tomt göras omedelbart när grävmaskinen har passerat.

Montering av utomhusboxar på fastigheter i dessa områden kommer att planeras till efter semestern runt V31, då behöver grävningen vara klar på egen tomt. Om grävhjälp önskas på egen tomt kan detta beställas hos SLL på hemsida http://www.sllab.se/beställning.

För frågor kontakta områdesrepresentanter eller styrelsen via kontaktformuläret som du når genom att trycka här.

Anslutningsavtal utskickade via e-post!

Ikväll gick ett e-postbrev ut till alla medlemmar med en lägesrapport och anslutningsavtal i och med att föreningsstämman häromveckan beslutade att vi ska starta byggnationen. Antal medlemmar ökar stadigt och vi närmar oss 400-strecket, (just nu är vi 375!).

Eftersom vi tidigare inte haft beslut på att köra projektet har styrelsen inte heller begärt in vare sig anslutningsavtal eller första insats (stadgarna säger att insats ska betalas in inom 14 dagar efter att man blivit medlem), men nu så är det alltså dags.

Oberoende av vilket alternativ ni kryssat för i medlemsansökan, så ska du som vill ha fiber till fastigheten skriva anslutningsavtal.

Förutsättningar för att få en fiberanslutning är följande:

  • Du är medlem i LLF
  • Du har betalt din medlemsavgift
  • Du har skrivit anslutningsavtal
  • Du har betalat insatsen som kommer att delas upp i flera inbetalningar och ev. återbetalningar om kostnaden blir lägre än planerat.

Grävningarna börjar redan nu på torsdag den 28 maj och i första skedet är det O-ringens behov av fiberframdragning till Givarp som påbörjas. Vilket område som kommer näst beslutas i samråd med gräventreprenören för att hitta den mest effektiva gången.

För att finansiera grävningarna begär vi nu omgående in den första insatsen om 2500 kr via en faktura som kommer under nästa vecka. Har du inte betalat
medlemsavgiften för 2015 (100 kr) så kommer den även med på fakturan. Därefter kommer vi någon gång i höst begära in nästa delinsats som blir större, ca 6000 kr.

Bifogat utskicket via e-post samt kommande faktura innehåller även blanketten för anslutningsavtal. Anslutningsavtalet fylls i med alla uppgifter och skrivs under. Tänk på att är ni flera som äger fastigheten måste alla delägare skriva på. Arrenderar du tomten måste fastighetsägaren godkänna anslutningsavtalet.

Alla underskrifter görs på sidan 4 och 2 exemplar av avtalet, inklusive underskrifter ska upprättas.

Bägge exemplaren skickas per post till föreningen och sedan får den som skickat in avtalet ett exemplar som är signerat av föreningen i retur.

Avtalen skickas till:

Länghem Landsbygd fiber
c/o Gösta Singstrand
Bragnum Björkhaga
51452 Länghem

Nu kör vi!

Länk till avtalet: Blankett-Anslutningsavtal-LLF-150526

Fiber hemma hos Ingalill i Örsås

Sekreteraren i föreningen Gösta läste häromdagen ett intressant inlägg på Facebook
– Hallå stora vida världen. Här kommer gubben o jag. Nu har vi fiber, denna underbara lilla glastråd som gör att vi kan komma ut på Internet och ringa utan att behöva springa ut. Tekniken är fantastisk, och vi får vara med. Det blir något för våra barnbarn att berätta för sina barn när fibern kom till stugan. Läs mer om Ingalill genom att trycka på länken till höger: Continue reading