Lägesrapport 2016-03-18

Det återstår lite grävarbete i Dannike där även arbete med att blåsa fiber pågår. Vecka 10 är sista veckan som SLL gräver i Dannike. Därefter flyttas maskinerna till ett annat arbete under tre veckor innan de slutför de sista delarna som ska göras.

Vecka 13 är det planerat att tryckning under riksväg 27 ska genomförs. Fortsatt fiberblåsning i Länghems tätort är planerat till vecka 14 och 15. Grävarbetet i Länghems tätort startar igen när vädret tillåter, uppskattningsvis om ca två veckor. Område 3 och 4, d.v.s. på Rådde-sidan om järnvägen, är kvar att gräva.

Föreningen har mottagit synpunkter på återställningen efter vissa grävarbeten. Synpunkterna förmedlas kontinuerligt till entreprenören som kommer att åtgärda dessa så fort vädret tillåter.

Föreningen har fått ett preliminärt datum den 29 april när Länsstyrelsen ska besluta om föreningens ansökan.

Statusuppdatering: tätorten påbörjad och 500 anslutningar!

Arbete-tatorten-langhem-llf-2-151112Under vecka 46 har grävning äntligen påbörjats bakom Ekvägen i Länghems tätort. Starten i tätorten har blivit fördröjt, men är nu i full gång.  Området runt Ekvägen är inte klart än, utan det finns några mindre sträckor kvar att göra. Dessa kvarvarande sträckor kommer att utföras med en mindre maskin. Från vecka 47 kommer grävning att fortsätta i området runt Ingsvallen. Gatorna Kastenjevägen, Cypressvägen, Oxelvägen, Häggvägen samt Hasselvägen kommer att påbörjas under innevarande vecka och pågå framåt.
Har du fått din slang vid tomtgräns bör du omgående påbörja arbetet att gräva ner slangen om du inte har beställt grävning av entreprenören. Fiberblåsning pågår för fullt i området och kundslangen måste vara framgrävd till huset innan fiber kan blåsas till utomhusboxen.
Antalet medlemmar som önskar en fiberanslutning växer stadig och under vecka 46 nåddes 500 anslutningar. Detta är mycket glädjande.
Fiberblåsningen har slutförts söder om riksväg 27, men sträckan vid Sämsjön och upp mot Källekärr är kvar att blåsa. Fibersvetsning pågår i detta område och först svetsas det ute i skåpen.
Arbete-tatorten-langhem-llf-151112Under vecka 47 kommer fiberblåsning att påbörjas i den norra delen av Forsa och sedan fortsätta söderut mot samhället. På denna sträckan blåses stamfiber i Fägerhult, Porten, Torsö, Ömmesala, Enet samt sommarstugeområdet kring Hofsnäs.
I landsbygden är det så gott som färdiggrävt, det som framförallt återstår är ett antal tryckningar under vägar.
I Dannike pågår grävning för fullt. Sträckan Forsa, Borggården och mot Hultet färdigställs och grävningen kommer därefter att påbörjas kring Jättebo och mot Berg.

Fortsatt arbete i bl.a. Simmesjö efter semestern

För tillfället har föreningens entreprenör SLL semesterpaus i grävandet. Om två veckor återupptas arbetet i området 4 (Bragnum, Givarp, Broaslätt, Grälåsa och Simmesjö) med grävning, fiberblåsning och montering av fiberboxar. Efter diskussioner med entreprenören har styrelsen således beslutat att gräva i Simmesjö även om antalet anslutningar borde kunna bli fler. Än finns dock möjlighet att anmäla en anslutning där om du så önskar!

Det fortsatta grävandet kommer att utföras med tre maskiner där två arbetar tillsammans med stamledningen och en som arbetar med stickledningar. Den maskin som går ensam kommer att kompletteras med till en maskin för att det skall flyta på bättre. En traktorgrävare kommer att finnas med som servicemaskin och bland annat bära fram grus och slangtrummor vid behov.

I de delar av området som redan grävts klart kommer fiberblåsning och sedan montering av fiberboxar att ske fortlöpande. Det är således viktigt att du som fastighetsägare grävt ner den kanalisationen på din tomt från anslutningspunkten innan fiberlåsningen genomförs.

För den som är intresserad av statistik har arbetet hittills (innan semestern) inneburit följande:

Totalt antal meter schaktning 16301 meter
Antal meter 16/10 slang: 23075 meter
Antal meter övrig slang (14/10 DB1, DB2): 10562 meter
Antal skåp monterade: 13 st