Utdelning av inomhusboxar för boende i Ömmesala och Hofsnäs

Utdelning av inomhusbox/mediabox till boende i området Hofsnäs och Ömmesala sker måndagen den 28 december kl. 15.00-19.00 hos Ulf Andersson, Enet.

Tillsammans med inomhusboxen/mediaboxen kommer en monteringsanvisning och en patchkabel (fiberkabel) mellan utomhus- och inomhusboxen. Patchkablen finns i längderna 1, 2, 5, 9 och 15 meter.

OBS! Se till att ni har betalat de fakturor ni fått på medlemsavift och medlemsinsatser som har förfallit till betalning. Har inte så skett sker ingen utlämning.

Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering
ska också hämta din inomhusbox.

Håltagning genom vägg & montering av inomhusbox

Du som begärt (och förskottsbetalat) hjälp av vår entreprenör SLL med håltagning genom vägg och box inomhus kommer så småningom att bli kontaktade av SLL för tidsbokning.
Inmätning och kontroll av att fibern fungerar som den ska sker samtidigt som monteringen. Detta kommer att ske först när de centrala noderna har monterats och är tagna
i drift. Det dröjer alltså ytterligare ett tag innan SLL hör av sig.

Uthämtning av fibermodem för boende väster om RV27

Föreningen har nu kommit så långt i  fiberprojekt att nästa deletapp påbörjas inom område 4, dvs området väster om RV 27, överlämning av inomhusboxar/vibermodem.

Medlemmar som bor inom området är välkomna att hämta sin inomhusbox/sitt fibermodem:

Datum: Söndag den 1 november
Tid: Kl. 13.00 – 16.00
Plats: Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson

En montageanvisning följer med, liksom fiberkabeln som ska dras mellan utomhus-
och inomhusboxen. En instruktion för monteringen går också att ladda ner härifrån hemsidan genom att trycka på följande länk: Instruktion-montering-fibermodem-llf-151029

OBS! Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering skall också hämta din inomhusbox/ditt fibermodem.

Instruktioner för montering av fibermodet

På insidan av fastigheten ska fibernätverket anslutas till ett fibermodem. Styrelsen har tagit fram en instruktion som kan laddas ner genom att trycka på följande länk: Instruktion-montering-fibermodem-llf-151029. Observera att filen är ganska stor och kan ta ett tag att ladda ner beroende på hastigheten på din internetuppkoppling.