Bragnum & Givarp i stort sett klart – Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö väntar

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum

Grävarbete på sträckan Givarp-Bragnum. Foto: Johan Lindqvist.

Nedläggningen av kanalisationen i etapp 1 (Bragnum – Givarp) var igår tisdag 9 juni i stort sett avklarad. Det som återstår är sista biten utmed Trafikverkets väg samt sammankoppling mot det skåp som kallas 177 och det befintliga fibernätet i Bragnum.

Grävarbetet fortsätter nu inom området Broaslätt, Grälåsa och ner mot Simmesjö eftersom maskiner och utrustning redan är på plats. Detta innebär att 1 juli är stoppdatum för detta område för medlemsansökan utan förhöjd avgift. Den som anmäler sig efter 1 juli och har en fastighet inom detta område får betala en extra avgift om 5 000 kr.

Den preliminära planen är att därefter fortsätta med arbetet i området runt Fägerhult eftersom området har en hög anslutningsgrad. Ett definitivt beslut fattas inom kort och då beslutas även om stoppdatum för detta område.

Kommer arbetet att löpa på lika bra som det gjort under etapp 1 är det troligt att hela landsbygden kommer att vara färdiggrävd innan årsskiftet 2015/2016. Detta innebär i sin tur att hela projektplanen förändras i och med att arbetet går fortare än beräknat. Ett snabbare genomförande innebär också att inbetalningarna av återstående insatser kan komma att behöva revideras. När en fastställd reviderad tidsplan är framtagen kommer ny information om planerade faktureringar att skickas ut.

 

Beslut om byggnation vid föreningsstämman!

Vid föreningsstämman den 7 maj beslutade en enhällig stämma att föreningen ska påbörja byggnationen av fibernätet. Först ut är den etapp som kallas O-ringen/Givarp och målet är där att vara färdig med själva grävningen under juni. En gräv- och fiberentreprenör har upphandlats under april månad så under slutet av maj kommer förhoppningsvis arbetet att starta.

För att kunna betala gräventreprenören kommer föreningen att fakturera alla medlemmar (dock ej Dannike i första steget) som anmält anslutning den första medlemsinsatsen om 2500 kr samt medlemsavgift om 100 kr för den som inte redan betalt.

Protokoll från styrelsemöte i april

Styrelsen träffades senast på påskdagen, 2015-04-05, och nu är det möjligt att ta del av protokollet från mötet. En av punkterna som diskuterades var föreningens ekonomi och framtioda ekonomiadministration. En första likviditetsbudget är framtagen av Johan och Lars och den disktuerades tillsammans med förslag på att använda Swebanks tjänster för fakturering.

Styrelsen diskuterade även det möte som ska genomföras i Givarp torsdag den 16 april 19:00 med tanke på markavtalen inför ev. byggnation i Givarp i sommar.

Styrelsemote-2015-04-05