Senaste nytt vad gäller gruppavtalet via Boxer/Comhem

Som vi tidigare skrivit om så har vi haft ett antal möten med Boxer/Comhem då vi fört fram situationen för flertalet av våra medlemmar med Boxers gruppavtal. Boxer/Comhem har under april månad arbetat intensivt med att försöka lösa de upplevda problemen som främst berört tv samt telefonin. Målsättningen från deras sida var att problemen skulle vara åtgärdade i början av maj för samtliga medlemmar. Telefoniproblematiken ska nu vara åtgärdad men tyvärr kvarstår problem och störningar när det gäller främst tv-tjänsten.

Under  tre veckor har ett tiotal medlemmar ur föreningen fått testa Comhems utrustning. Visar det sig att detta faller väl ut och det fungerar bra så kommer det troligtvis kunna bli aktuellt att man som medlem har möjlighet att byta till Comhems produkter. De första indikationer vi fått från dessa medlemmar är att det fungerar bra!

Nästa möte vi har med Boxer/Comhem är den 19 maj, vid detta möte ska vi bland annat utvärdera testperioden av Cohens utrustning samt fastställa hur vi rent praktiskt och administrativt ska sköta en ev. överflyttning för medlemmar. En av valmöjligheterna kommer även vara att man har möjlighet att träda ur gruppavtalet om man så önskar, inga rutiner kring detta är ännu fastställda utan allt kommer att behandlas vid nästa möte med Boxer/Comhem och efter detta möte kommer vi lägga ut information på hemsidan om hur man som medlem ska agera. Vi för även diskussionen vidare kring den ekonomiska biten.

Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.

Möjligt att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget

På förfrågan från några medlemmar har styrelsen fört en dialog med Boxer om möjligheten för dig som önskar att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget för att på så sätt slippa dubbla abonnemangskostnader under ev. uppsägningstid. Grunden är att Boxerabonnemanget går igång så fort som att anslutningen är svetsad och inomhusboxen installerad. Detta gör att du inte behöver göra något om du vill att ditt abonnemang ska gå igång direkt, även om din anslutning ännu inte är klar. Om du vill skjuta upp starten av ditt abonnemang behöver du göra följande:

 1. Hämta ut den utrustning som Boxer skickat till dig.
 2. Installera ej den router och TV-box som Boxer skickat dig alt. koppla bort utrustningen om du redan installerat den.
 3. Anslut inomhusboxen till fiberkabeln i utomhusboxen med patchkabeln så snart din utomhusbox är svetsad och strömsätt inomhusboxen (detta för att föreningen ska kunna säkerställa så att din anslutning fungerar korrekt).
 4. Skicka ett e-brev till info(at)fiberilanghem.se där du berättar att du vill skjuta upp starten av abonnemanget. Inkludera följande:
  1. Namn på den som står på Boxer-abonnemanget
  2. Personnummer till personen som står på Boxeranbonnemanget
  3. Kortnumret som finns på TV-kortet Boxer skickat ut
  4. Anläggningsadressen för anslutningen (adressen till huset)
  5. Anledning till den sena starten
  6. Datum då Boxerabonnemanget ska starta igen.
   1. Om din anslutning är igång skriver du det datum du vill att abonnemanget ska starta.
   2. Om din anslutning inte är igång än skriver du att du återkommer med startdatumet när anslutningen är klar. Glöm då inte att meddela föreningen ett startdatum när anslutningen är klar.

Den dag då du angett att abonnemanget ska starta installerar du utrustningen du fått från Boxer enligt de instruktioner som medföljer och meddelar föreningen via info(at)fiberilanghem.se att abonnemanget är igång.

Registrera ditt val av tjänst nu!

170 av föreningens medlemmar har registrerat sitt val av tjänster (välja själv, gruppavtal med Boxer eller vilande anslutning) på hemsidan. Vi saknar dig som inte anmält ditt val än. När föreningen fått in alla val kan vi få ut en ersättning som verkligen behövs för att finansiera byggnationen. Registrera ditt val via: http://www.fiberilanghem.se/ange-hur-du-vill-valja-tjanster/