Informationsmöte i Dannike församlingshem

Föreningen har nu tagit fram ett kartunderlag som förslag till fibernätets sträckning i Dannikeområdet, och vill med anledning av detta bjuda in samtliga berörda till ett informationsmöte där vi ger varandra möjligheten att uttrycka åsikter kring förslaget.

Alla synpunkter som kan underlätta vårt gemensamma arbete, och även minska den totala kostnaden för projektet är av stort värde!

Informationsmötet är förlagt till:

Dannike Församlingshem, tisdagen 20/10 kl.19:00.

För ytterligare information, kontakta:

Områdesansvarig

Peter Andersson Tel: 0705-834345

Ordförande

Lars-Erik Enoksson Tel: 0325-440 23

Informationsmöte den 8 oktober innan byggnationsstart i tätorten

Föreningen kallar alla intresserade till ett informationsmöte den 8 oktober klockan 19:00  på Rådde gård gällande byggnationen av fibernätet i tätorten. Tillsammans kommer föreningens styrelse och representanter ifrån entreprenören SLL att informera om hur arbetet kommer att läggas upp och genomföras i tätorten. För att vi ska nå en så smidig arbetsprocess som möjligt är det viktigt att du deltar och ställer de frågor du har inför byggnationen.

Varm välkommen hälsar styrelsen

Nytt nyhetsbrev och välkommen till byamöten!

Föreningens fjärde nyhetsbrev är nu publicerat och kommer att delas ut till samtliga postlådor i Länghem, skickas ut via e-post till föreningens medlemmar samt vara nedladdningsbart här på hemsidan. Läs nyhetsbrevet elektroniskt genom att trycka på följande fil: Nyhetsbrev-LLF-2014-4-141103.

Föreningen inbjuder till byamöten för att kunna diskutera och bearbeta det förslag dragning av fiberkabel som projekteringen resulterar i. Tanken  är att vi tillsammans går igenom förslaget, tittar på alternativa sträckningar och diskuterar det förslag till markägaravtal som LRF tagit fram. Både medlemmar, intresserade och markägare är välkomna på mötet. Är du markägare, men inte är intresserad av en fiberanslutning är det bra om du deltar eftersom nedgrävningen av fibernätet kanske kan komma att gå över din mark.

Området söder om 27:an, dvs. Grälåsa, Bragnum, Givarp och Broaslätt genomfördes 27-30 oktober med gott resultat. Runt 40 intresserade deltog vid de tre träffarna. Kommande träffar framgår av listan nedan och du väljer själv vilket möte du kan och vill delta i.

 • Fägerhult & Forsa hos Per Johansson i Johansberg 20/11 kl 19:00
 • Enet, Ömmesala & Hofsnäs på Hofsnäs 18/11 kl 19:00
 • Holm & Varred hos Eva-Karin Haglund och Hans-Olof Prim i Holm 12/11 kl: 19:00
 • Området mellan 27:an och tätorten (Ingestorp, Tingarör, osv) på Ingsvallen 19/11 kl. 19:00
 • Länghems tätort i församlingshemmet Länghem, 26/11 kl. 19:00

Markägarträff och informationsmöte: Bragnum, Broaslätt & Grälåsa

Länghem Landsbygd fiber ek. för. kallar till markägarmöte och informationsträff för de som bor i Bragnum, Broaslätt och Grälåsa, (d.v.s. alla som bor väster/söder om riksväg 27).

För att möjliggöra deltagande från så många som möjligt finns tre tillfällen att välja på:

 • Grälåsa hos Lars-Erik Enoksson måndag den 27 oktober kl 19.00
 • Bragnum Byagård onsdag den 29 oktober kl. 19.00
 • Bragnum Byagård torsdag den 30 okt kl. 19.00

Vid respektive möte kommer följande punkter att gås igenom:

 • Översiktlig information om aktuellt läge för projektet.
 • Presentation av preliminära förläggningssträckor som tagits fram under genomförd projektering.
 • Genomgång av LRF:s markupplåtelseavtal som föreningen kommer att använda.
 • Inventering av markägarförhållanden i området, d.v.s. tillsammans går vi igenom vem som äger mark som berörs av projektet.
 • Möjlighet att ställa frågor om projektet.

OBS! Förläggningarna kan även beröra mark vars ägare inte är medlem i föreningen och inte är intresserad av fiber. Det är därför viktigt att alla som tror sig beröras, deltar! Markägare, medlemmar och alla övriga intresserade är hjärtligt välkomna!

För att se den kallelse som delas ut i postlådorna klickar du här: Kallelse-markagarmote-Bragnum-Gralasa-141019