Boende i Varred – Holm kallas till utdelning av inomhusboxar

Utdelning av inomhusbox/mediabox till boende i området runt Varred och Holm sker måndagen den 23 november kl. 19.00-21.00 och tisdagen den 24 november kl. 19.00-21.00 hos Lars-Erik Enoksson i Grälåsa.

Tillsammans med inomhusboxen/mediaboxen kommer en monteringsanvisning och en patchkabel (fiberkabel) mellan utomhus- och inomhusboxen. Patchkablen finns i längderna 1, 2, 5, 9 och 15 meter.

OBS! Se till att ni har betalat de fakturor ni fått på medlemsavift och medlemsinsatser som har förfallit till betalning. Har inte så skett sker ingen utlämning.

Även du som beställt hjälp av SLL med håltagning genom vägg och inomhusmontering
ska också hämta din inomhusbox.

Längre fram kommer utdelning av inomhusboxar att ske dels för områdena Ingestorp – RV27 och Stakagården – Tingarör (RV27) och för tätorten Länghem (inom 50-skyltarna). Plats för dessa utdelningar blir Ingsvallen, men tider meddelas senare.

Håltagning genom vägg & montering av inomhusbox

Du som begärt (och förskottsbetalat) hjälp av vår entreprenör SLL med håltagning genom vägg och box inomhus kommer så småningom att bli kontaktade av SLL för tidsbokning.
Inmätning och kontroll av att fibern fungerar som den ska sker samtidigt som monteringen. Detta kommer att ske först när de centrala noderna har monterats och är tagna
i drift. Det dröjer alltså ytterligare ett tag innan SLL hör av sig.

Betalning av insatser

Vid det här laget har de flesta insett (dock inte alla) att insatser måste betalas i förväg för att föreningen ska kunna betala entreprenörsfakturorna som nu successivt
kommer i projektet. Grävmaskinerna har i dagarna kommit igång inom
tätorten. Innan maskinerna går in på ett område (gata) kommer kontroll att ske att medlemmarna där har skrivit anslutningsavtal och betalat förfallna fakturor. Se alltså till att du ordnat detta i god tid innan. Har inte så skett sker ingen avlämning av fiberrör vid
tomtgränsen. Medlemmen drar då på sig en rejäl extrakostnad för
de extraarbeten som orsakas föreningen, om medlemmen
vill ha anslutning senare.

Vid inbetalning till bankgiro behövs OCR-nummer

Betala gärna din medlemsavgift!I dagarna kommer ett stort antal fakturor att skickas ut. Fakturan består av av medlemsavgiften för 2015 (100 kr) för de medlemmar som inte betalt denna samt första insatsen (2500 kr) till de som anmält sin fastighet för anslutning. För att underlätta administrationen av dessa ca 350 fakturor kommer föreningen att använda sig av OCR-nummer för att kunna se vem som betalat vad. Detta innebär att det från och med nu är ett krav att inbetalningar till föreningens bankgiro har ett OCR-nummer. Din internetbank kommer därför inte godkänna en betalning utan OCR-nummer. Ditt OCR-nummer hittar du på din faktura som kommer med posten.

För dig som vill bli medlem innebär detta att du inte kan betala in medlemsavgiften om 100 kr utan faktura och OCR-nummer. Det du gör är att du gör din ansökan om medlemskap och sedan väntar du på den faktura som kommer så småningom.

Faktura för medlemsavgiften 2014 & första insatsen på gång

I dagarna kommer föreningen att skicka ut en faktura med e-post till de medlemmar som inte betalt medlemsavgift för 2014 och den första insatsen om 250 kr. Fakturan kommer således omfattat totalt 350 kr per medlem för den som anmält sitt intresse för framdragning av fiber. Insatsen är medlemmens ägarandel i föreningen och kommer att användas för att finansiera själva byggnationen av fibernätverket.

Har du redan betalat medlemsavgift ber vi dig kontakta Lars Hedegård via kontaktsidan så ordnar vi till detta. Hoppa till kontaktsidan genom att trycka här!