Ansökningshandlingar, samråd och medlemsrekrytering

Arbetet för att skapa förutsättningar för ett framtida fibernät i Länghem med omnejd fortsätter. Det styrelsen arbetar just nu med är medlemsrekrytering och förberedelser för att kunna söka bidrag för nätverket. Totalt 255 fastigheter är i skrivande stund anmälda för fiber till föreningen. 84 av fastigheterna finns i Länghems tätort och 171 på landsbygden, föreningen ökar med i snitt tre medlemmar per vecka!

Ansökningshandlingarna för bidrag har lämnats in till Jordbruksverket och samråd med Länstsyrelsens naturvårdsenhet har påbörjats. Samrådet avser eventuell schaktning och grävning i de naturkänsliga områden som finns runt Länghem.

Eltel har levererat de första underlagen för projekteringen och en kontinuerlig dialog pågår för att utveckla dessa underlag.

Lyckat besök hos Hofsnäs stugägarförening

Den 31 maj deltog Johan från styrelsen vid Hofsnäs stugägarförenings möte för att informera om möjligheterna med fiber och föreningens arbete. Informationen var givande eftersom flertalet av deltagarna var nyfikna på föreningen inför mötet. Mötet resulterade i att ytterligare 5-10 hushåll är intresserade av en framtida fiberanslutning.