SLL påbörjar inomhusarbete under nästa vecka för de som beställt detta

Föreningens entreprenör SLL har meddelat att de i nästa vecka kommer att påbörja inomhusarbete hos de medlemmar som har beställt detta. Du som har beställt kommer att kontaktas av SLL angående detta via e-post.

Har du beställt håltagning och montage av inomhusbox ska du boka en tid för detta enligt nedanstående instruktion som föreningen fått från SLL. Informationen går också att ladda ner i form av en pdf-fil genom att trycka på följande länk: Information-SLL-Tidsbokning-13377-Langhem-160224.

Så här bokar du tid:

  1. Gå till http://www.sllab.se/tidsbokning och välj ditt område (Länghem)
  2. Välj önskad tid
  3. Fyll i formuläret enligt instruktioner, bokningskoden är 13377 och klicka på ”Boka tid”
  4. Bokningsbekräftelse erhålls på din e-postadress.

Det finns två scheman att välja bland: Länghem – montör 1 och Länghem – Montör 2. Eftersom de kommer att utföra exakt samma arbete spelar det inte någon roll vilken du väljer.

Förtydligande gällande SLL:s erbjudande om hjälp på egen fastighet

Eftersom  det har framkommit en del otydligheter beträffande vår markentreprenör SLL:s erbjudande om fiberarbete på egen fastighet kommer här ett förtydligande. Så här är det meningen att det hela ska fungera:

I det fall husägaren begärt hjälp med grävning enligt SLL:s erbjudande

I ett första skede käppar föreningen preliminär avlämningspunkt vid tomtgräns (där fiberslangen läggs i slinga). I samråd med fastighetsägaren sätts en käpp vid husfasaden där utomhusboxen ska monteras, samt lämplig sträckning bestäms inom tomten (med hänsyn till ev. hinder, OBS! elkablar, vattenledningar, o.d. Hinder ska markeras. Är husägaren inte hemma sätts käpparna preliminärt av föreningen och ägaren själv kan  flytta käpparna till önskat läge vid senare läge och tydligt markerar eventuell annan sträckning. Ansvaret för att alla hinder tydligt har markerats ligger på husägaren. Ingen tidsbokning sker för grävarbetet!

När SLL kommer för att gräva (husägaren behöver inte vara hemma) utgår SLL från att man gräver i en rak linje mellan käpparna vid tomtgräns och fasad om ingen annan sträckning är markerad. Det är alltså oerhört viktigt att husägaren tydligt har markerat om annan sträckning för grävningen ska ske.

I det fall husägaren begärt hjälp med håltagning i fasad och montage av kundfiberbox inomhus

Det är här tidsbokningen kommer in som beskrivs i erbjudandet mer detaljerat. Den har inte kommit igång ännu. SLL kommer att höra av sig med tidsbokning först när man kommit längre fram i projektet. Mycket skall dessförinnan på plats, fiber ha blåsts och anläggningen körts igång. Det är alltså i ett sista skede (ur medlemmens synpunkt) som inomhusmontaget sker d.v.s. konverteraren monteras och provas så allt fungerar som det ska.