Bidrag från Stiftelsen Tranemo Sparbank

Sparbanken TranemoStiftelsen Tranemo Sparbank kommer att ge ett bidrag om 100 000 kr var till Länghem landsbygd fiber och övriga fiberföreningar som verkar inom Tranemo kommun. Motprestationen är att föreningarna visar upp stödet från stiftelsen, något LLF mer än gärna gör. Banken har sedan tidigare också tagit fram ett erbjudande om speciellt lån för den kommande anslutningskostnaden. Du kan läsa mer om lånet genom att trycka på länken här.