Beviljat stöd samt driftsättning

Föreningen fick idag besked om att Länsstyrelsen beviljat den ansökan om stöd till byggnationen av fibernätet på landsbygden vilket är väldigt glädjande. Maximalt kan föreningen få bidrag motsvarande 40 % av de kostnader som är bidragsberättigade. Stödet är en del i Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Planerad driftsättning av fibernätet i Länghem

En plan för den första delen av driftsättningen är också spikad. Driftsättningen kommer att ske i steg för att nå en så effektiv process som möjligt med inte alltför många anslutningar per omgång att hantera. Från vecka 20 och framåt kommer driftsättning av fibernätet att påbörjas. De områden som är först ut med att få ljus i fibern är samtliga fastigheter söder om riksväg 27 d.v.s Bragnum, Broaslätt, Grälåsa, Holm, Simmesjö med omnejd samt områdena Varred Dammsberg och Björkelund. Delar norr om Länghem som kommer att driftsättas från vecka 20 är Forsa (Länghemssidan), Fägerhult, Torpa, Rosenlund, Strömmen, Hjortatorpet, Porten, Ömmesala, Enet samt Hofsnäs Stugby.
Under pågående driftsättning så kommer WAN-lampan att tändas upp på inomhusboxen. När WAN-lampan lyser på inomhusboxen så är fibern inkopplad. Det kan dröja ytterligare någon dag innan du kan beställa tjänster. Gör ingen felanmälan av utrustningen förrän föreningen har lagt ut på hemsidan att ditt områden är färdigt. Det kan dröja ytterligare nån vecka innan det är helt driftsatt i dessa områden.

Övriga områden meddelas senare.

För er som beställt gruppavtal så kommer det brev i brevlådan när tjänsten är aktiverad, d.v.s du behöver inte beställa någon tjänst via www.byalagsportalen.se.

Ny information om bidragen!

Länstyrelsen har skickat ut ny information om det kommande stödet för byggnation av bredband. Det verkar som om fiberföreningarna kommer att kunna söka stöd för totalkostnaden för fiberprojektet, d.v.s. även för fiber vilket är en skillnad mot tidigare bidrag som enbart gällde kanalisationen. Urvalskriterier för bidraget kommer ev. vara klara i slutet av vecka 35. Troligtvis blir det så att ju fler medlemmar som är med i föreningen och vill ha bredband i förhållande till totalt antal möjliga – desto större chans kommer föreningen ha att få igenom sin ansökan.

Det är jordbruksverket som tar emot, lagrar och hanterar ansökningar om bredbandsstöd. Verkets mål är att alla ansökningar ska tas emot och lagras elektroniskt. Beslut om stöd för bredband kan inte fattas förrän EU-kommissionen godkänt det svenska landsbygdsprogrammet, vilket troligtvis blir i maj 2015. Handläggningen av inskickade ansökningar kommer dock att kunna påbörjas under hösten 2014. Ansökningarna registreras i kundakten och lagras som pdf-filer, tillsammans med eventuellt inskickade bilagor.

Bidrag från Stiftelsen Tranemo Sparbank

Sparbanken TranemoStiftelsen Tranemo Sparbank kommer att ge ett bidrag om 100 000 kr var till Länghem landsbygd fiber och övriga fiberföreningar som verkar inom Tranemo kommun. Motprestationen är att föreningarna visar upp stödet från stiftelsen, något LLF mer än gärna gör. Banken har sedan tidigare också tagit fram ett erbjudande om speciellt lån för den kommande anslutningskostnaden. Du kan läsa mer om lånet genom att trycka på länken här.