Protokoll från styrelsemöte i april

Styrelsen träffades senast på påskdagen, 2015-04-05, och nu är det möjligt att ta del av protokollet från mötet. En av punkterna som diskuterades var föreningens ekonomi och framtioda ekonomiadministration. En första likviditetsbudget är framtagen av Johan och Lars och den disktuerades tillsammans med förslag på att använda Swebanks tjänster för fakturering.

Styrelsen diskuterade även det möte som ska genomföras i Givarp torsdag den 16 april 19:00 med tanke på markavtalen inför ev. byggnation i Givarp i sommar.

Styrelsemote-2015-04-05

Protokoll från styrelsemöten i januari 2015

Styrelsen träffades den 11 januari och diskuterade flera viktiga punkter i arbetet med att skapa ett fibernät i Länghem. I Styrelsemote-2015-01-11 återfinns de beslut som fattades, men några av frågorna som avhandlades var:

 • Ett förslag till projektplan för kommande arbete i föreningen. Ett resultat av  projektplanen är att fler medlemmar behöver bidra till arbetet under 2015 för att ett fibernät ska kunna realiseras. Insatsen behöver inte vara stor så motto är hellre fler som gör lite än få som gör mycket! Hör av dig till någon i styrelsen om du kan tänka dig att hjälpa till. De arbetsgrupper som behöver bemannas är:
  • Ekonomigrupp för arbete med kalkylering och finansiering.
  • Tätortsgrupp – ökat arbete med medlemsrekrytering i Länghems tätort.
  • Entreprenadgrupp – ska arbeta med byggnationen, dvs. planera, leda och följa upp det arbete som entreprenörerna ska genomföra.
  • Områdesansvariga – för varje delområde i Länghem (t.ex. en by) behövs en områdesansvarig som bidrar med kunskap om området samt är en informationslänk mellan styrelsen och medlemmarna i det aktuella området.
  • Avtalsgrupp – ska arbeta med de avtal som behövs. Avtal som är aktuella är med Trafikverket, Tranemo kommun, fastighetsägare, medlemmar och företag.
  • Kvalitets/miljöansvarig – arbeta med att kontrollera och säkerställa utförandet av föreningens arbete samt entreprenad utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Publicering av anbudsförfrågan för kommunikationsoperatörer via Visma Tendsign. Förfrågan och underlag är sedan 13 januari publicerade via detta verktyg
 • Hur föreningen ska kunna genomföra och dra nytta av O-ringens behov av fiber till etappen i Givarp. Beslutet blev att den extra föreningsstämman får säga ja eller nej till samarbete med Tranemo kommun avseende fiber till O-ringen.
 • Deltagande vid nätverksmöten med andra fiberföreningar i Borås.
 • Utbredningen av fibernätet mot Dannike. Styrelsen ser i dagsläget att fastigheter som ligger i närheten av Forsa kan anslutas till det kommande fibernätet. Eftersom SplitVision avser att erbjuda fiber i Dannike samhälle kommer föreningen ej i detta läge att erbjuda anslutning där eller på andra sidan Dannike (mot Rammsjön). Eftersom företag och fiberföreningar har det gemensamma ansvaret att inte skapa luckor i nätet så att vissa hushåll ej kan erbjudas fiber kommer styrelsen bevaka frågan framöver.
 • 24 nya medlemmar accepterades i föreningen.

Läs protokollet i sin helhet genom att klicka på: Styrelsemote-2015-01-11