Färdigställande i tätorten under kommande vecka

För att kunna färdigställa de anslutningar i tätorten som ej är klara kommer Johan i styrelsen att under helgen och kommande vecka svetsa dessa. Till sin hjälp kommer han att ha någon/några till som monterar utomhusboxarna. På detta sätt hoppas vi kunna få färdigt anslutningarna så fort som möjligt så att de som fått sitt telefonnummer porterat får igång sin telefon.

Utdelning av inomhusboxar för kvarvarande områden i tätorten

Onsdag den 18/5 kommer utdelning av inomhusboxar genomföras till medlemmar som bor i Länghems tätort, men som ännu inte fått sin inomhusbox. De som främst berörs är boende i Finska viken samt samtliga boende på Råddesidan av järnvägen. Utdelning kommer genomföras på Ingsvallen mellan klockan 19:00-21:00. Har du inte möjlighet att hämta din inomhusbox vid denna tidpunkt kommer kompletterande utdelning att ske längre fram.

Viktigt att notera är att utdelning av inomhusbox endast kommer att göras till de medlemmar som betalt samtliga hittills utskickade fakturor, totalt 17 100 kr. Saknas någon inbetalning kan boxen hämtas ut efter det att inbetalning gjorts.

Statusrapport i början på april

Arbetet i den sista delen av tätorten har nu kommit igång på allvar. Eftersom Vattenfall gör om en del av sitt nät i området samförlägger föreningen där det är möjligt. De sträckor som framförallt berörs är från Rådde / Månstagärdet förbi kyrkan och till telestationen. Samförläggningen innebär dels lägre kostnader för schaktarbetet, dels att vissa sträckningar har fått göras om. Entreprenören beräknar att arbetet är helt klart inom tätorten inom två veckor om allt går som det ska.

I Dannike återstår en del mindre arbeten såsom kvarstående fastigheter och vägtryckningar. I området finns även en servicemaskin som genomfört återställningsarbete. Kvarstående arbete finns även vid Hofsnäs och Torpa.

Fiberblåsning och svetsning av fiber genomförs efterhand i de områden där schaktningen är genomförd.

Antalet medlemmar i föreningen är 510 stycken vilket ger en ungefärlig anslutningsgrad på 67 % i tätorten, 74 % i tätorten inklusive stugor och 80 % exklusive stugor.

Utdelning av inomhusboxar kommer att fortsätta framöver i de områden där utdelningen ännu inte genomförts. Något datum är dock inte bestämt för detta. Styrelsen återkommer med mer information längre fram.

Entreprenören har meddelat att de kommer att genomföra återställning av genomfört arbete framöver.

Den 25/4-2016 är föreningen värd för ett samverkansmöte för fiberföreningar inom Borås stad. Dessa samverkansmöten genomförs kontinuerligt och är till för att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

 

Statusuppdatering vecka 44

Under den senaste veckan har arbetet i Dannike fortsatt även om det gått lite långsammare än tidigare. Det är mycket sten här och var i våra marker! Grävningen har också slutförts i Ingestorp och där återstår nu tryckningar under ett antal vägar. Det som slutförts har varit de sista fyra anslutningarna ut mot riksvägen. Innan arbetet i Ingestorp har området väster om riksväg 27 kopplats samman med tätorten genom en sträckning via området runt Sävsjön.

Det maskinlag som arbetat i Ingestorp kommer nu att transporteras in till tätorten och påbörja arbetet där. Nu börjar det med andra ord bli väldigt hög tid för dig som inte bestämt dig ännu och som bor i tätorten att hänga på!