Rapport från föreningens årsstämma 2014

Foto-arsstamma-2014-LLF-Gosta-SingstrandDen åttonde april 2014 genomfördes den första årsstämman för Länghem landsbygd ekonomisk förening. Årsstämman genomfördes på Rådde gård i Länghem under ledning av stämmoordförande Helena Ödvall Enoksson.

31 av föreningens medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog vid flera viktiga beslut för både det genomförda och det framtida arbetet. En av de viktigaste punkterna på dagordningen var stämmans beslut att fortsätta arbeta för en byggnation av ett fibernät i föreningens verksamhetsområde och att ett beslut om start av byggnationen ska fattas vid kommande extra föreningsstämma. Tryck på länken för att läsa hela rapporten: Continue reading