Driftstörningar Holm och Varred

Uppdaterad 2016-07-21 19.30

Skadan är nu reparerad och samtliga kunder skall ha fått igång sina modem. Det kan dröja ytterligare innan tjänsterna startar. Om ni inte får igång era tjänster så starta om utrustningen (fibermodem, router, dator o.s.v). Vänta sedan i 30 minuter.

Kontakta er tjänsteleverantör om tjänsterna inte startar.

En kabelskada på stamfibern i Grälåsa orsakar driftavbrott på samtliga tjänster för kunder i Grälåsa, Holm, Varred. Skadan lokaliserades igår eftermiddag och har grävts fram. Under förmiddagen idag (2016-07-21) kommer reparatör att blåsa i ny kabel mellan 2 skåp. Detta innebär avbrott för samtliga kunder under noden i Bragnum under dagen.

När skadan är lagad kan utrustningen behöva startas om för att tjänsterna skall fungera igen.

Om det inte fungerar efter detta så kontakta er tjänsteleverantör.

Preliminär klart: 2016-07-21 Kl 21.00

Färdigställande i tätorten under kommande vecka

För att kunna färdigställa de anslutningar i tätorten som ej är klara kommer Johan i styrelsen att under helgen och kommande vecka svetsa dessa. Till sin hjälp kommer han att ha någon/några till som monterar utomhusboxarna. På detta sätt hoppas vi kunna få färdigt anslutningarna så fort som möjligt så att de som fått sitt telefonnummer porterat får igång sin telefon.

Möjligt att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget

På förfrågan från några medlemmar har styrelsen fört en dialog med Boxer om möjligheten för dig som önskar att skjuta upp starten av Boxer-abonnemanget för att på så sätt slippa dubbla abonnemangskostnader under ev. uppsägningstid. Grunden är att Boxerabonnemanget går igång så fort som att anslutningen är svetsad och inomhusboxen installerad. Detta gör att du inte behöver göra något om du vill att ditt abonnemang ska gå igång direkt, även om din anslutning ännu inte är klar. Om du vill skjuta upp starten av ditt abonnemang behöver du göra följande:

 1. Hämta ut den utrustning som Boxer skickat till dig.
 2. Installera ej den router och TV-box som Boxer skickat dig alt. koppla bort utrustningen om du redan installerat den.
 3. Anslut inomhusboxen till fiberkabeln i utomhusboxen med patchkabeln så snart din utomhusbox är svetsad och strömsätt inomhusboxen (detta för att föreningen ska kunna säkerställa så att din anslutning fungerar korrekt).
 4. Skicka ett e-brev till info(at)fiberilanghem.se där du berättar att du vill skjuta upp starten av abonnemanget. Inkludera följande:
  1. Namn på den som står på Boxer-abonnemanget
  2. Personnummer till personen som står på Boxeranbonnemanget
  3. Kortnumret som finns på TV-kortet Boxer skickat ut
  4. Anläggningsadressen för anslutningen (adressen till huset)
  5. Anledning till den sena starten
  6. Datum då Boxerabonnemanget ska starta igen.
   1. Om din anslutning är igång skriver du det datum du vill att abonnemanget ska starta.
   2. Om din anslutning inte är igång än skriver du att du återkommer med startdatumet när anslutningen är klar. Glöm då inte att meddela föreningen ett startdatum när anslutningen är klar.

Den dag då du angett att abonnemanget ska starta installerar du utrustningen du fått från Boxer enligt de instruktioner som medföljer och meddelar föreningen via info(at)fiberilanghem.se att abonnemanget är igång.