Framtagning av fiberkartor

Det kommer att genomföras ett arbete  där fiberkartor kommer att tas fram över sträckningen där fibern är förlagd. Detta arbete kommer utföras av Gustaf Sturesson från Ernstson Kraft AB.

På grund av att det på andra orter har förekommit att tjuvar har utgett sig för att arbeta för fiberprojekt för att på så sätt kunna närma sig exempelvis garage så kommer Gustaf alltid att ha med sig identifikation. Nedan visas en kopia på denna identifikation:

Gustaf Sturesson

Driftstörningar Boxer Gruppavtal

Många medlemmar har inrapporterat störningar på Boxers tjänsteutbud (TV och Bredband). Störningar som förekommer är framförallt att bilden fryser sig alt pixlar sig. Detta gäller främst medlemmar som tar emot TV signalen via Fiber. Ni som har anslutet TV antennen till TV boxen uppmanas att kolla över er TV signal från TV antennen.

En del medlemmar upplever även driftsproblem med den medföljande Routern från Boxer.

Föreningen håller på och undersöker vart problemen ligger med just detta och ber om att få återkomma med åtgärder samt lösning.

Underhållsarbete Dannike

Under dagen idag så har Eltel Networks på uppdrag av IP Only gjort ett akut underhållsarbete i Borås som påverkade våran nod i Dannike. Arbetet innebar ett mindre stopp under dagen mellan ca kl 11.00 – 14.00. Stoppet har inte påverkat några av dom övriga noderna i vårat nät.

Upplever du fortfarande problem efter detta arbete, vänligen kontakta din tjänsteleverantör. Se rubriken felanmälan under menyn ”Kontakta oss”.

Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.