Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.

Driftinformation

Samtliga noder är nu driftsatta i Länghem Landsbygd Fiber. Informationen om Driftsättning har nu bytts ut mot Driftinformation. På sidan till höger kommer vi att lista de kända planerade eller oplanerade arbeten som kommer att påverka hela eller delar av vårat nät. Håll därför utkik på denna sida för att uppdatera dig om kommande arbeten.

Uppdaterad Status Länghem Landsbygd Fiber

Här kommer ett lite uppdatering gällande status över arbetet i Länghem Landsbygd Fiber.

Några få utomhusboxar är kvar att montera i Dannike och detta görs nu i dagarna. Tekniker har varit på plats i Länghem och Dannike under denna vecka och kommer åter i nästa vecka. De felanmälningar som gjorts på anslutningar där WAN lampan ej lyser kommer att åtgärdas under den kommande veckan och veckan därpå.

Ni som ännu inte monterat fibermodemet på insidan och testat anslutningen ombeds att göra detta omgående medans vi har tekniker kvar i vårt område.

Observera att byggnationsfasen är avslutad och felanmälningar kan ta längre tid än normalt.

Åskan har varit framme igen och drabbat delar av vårt område. Om du i samband med åskan har tappat din anslutning så skall du felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Se rutin för felanmälan under rubriken ”Kontakta oss” och ”Felanmälan”

Du som ännu inte fått igång någon tjänst felanmäler till föreningen på fel@fiberilanghem.se

Hösten 2016

Nu har hösten anlänt sedan en tid tillbaka i Länghem och Dannike. Fiberarbetet i Länghem Landsbygd fiber är nu avslutat som när på en del enstaka anslutningar som ännu inte är klara. Några grävningar på egen tomt kvarstår hos en del och de som ännu inte gjort detta, kommer att få sin anslutning svetsad när föreningen har entreprenör åter i området. En tilläggsavgift kommer att tas ut på de som ännu inte grävt klart på tomten, detta gäller inte er som köpt ingrävningen av SLL.

Om du saknar utomhusbox eller modem, meddela detta snarast till föreningen på info@fiberilanghem.se. Glöm inte att ange ditt medlemsnummer.

Arbetet med att byta de gulnande utomhusboxar är ännu inte fullt påbörjat. SLL ligger i förhandling med leverantören av boxarna (Hexatronic), som skall bekosta arbetet. Du som har en gul box kommer inte märka av när bytet är gjort, fibern behöver inte kopplas bort under själva bytet och påverkar inte fiberanslutningnen på något sätt.

Inmätningen av fibernätet har börjat och kommer att pågå en tid framöver.

En grävning återstår på Hofsnäs där Vattenfall skall gräva ner sin luftledning till Ekenäs. Detta efter krav från Länsstyrelsen. Detta arbete kommer att göras i början av December preliminärt.

Anslutningen till Perhus kommer att utföras av Tranemo Kommuns fiberentreprenör. Preliminärt så kommer detta utföras inom någon vecka.