Uppdatering kring Boxer/Comhem

Boxer/Comhem samt Länghem Landsbygd Fiber har en kontinuerlig dialog kring problematiken kring tjänsterna. Länghem Landsbygd Fiber har under en period samlat in rapporter från medlemmar och överlämnat till Boxer/Comhem.
Vid senaste mötet med Boxer/Comhem fredagen 31/3 presenterade de en åtgärdsplan som i stora drag innebär följande:
Målet från Boxer/Comhems sida är att tjänsterna ska vara fullt fungerande för samtliga senast 1/5 och därmed kommer de arbeta intensivt under april månad för att förhoppningsvis nå detta mål.

Åtgärder under april:
• Under v 14 kommer de rulla ut ny mjukvara till modemen som enligt deras förhoppning kommer lösa telefoniproblemen samt förbättra hanteringen av WiFi.
• Boxer/Comhem kommer fortsätta arbeta med ett antal kunder (ca 15) ur föreningen som har uppenbara störningar, ingående felsökning kommer göras och avrapportering sker kontinuerligt.
• Ca 5 fastigheter kommer att få möjlighet att testa utrustning från Comhem, efter det görs utvärdering.

Kvarstår problematiken 1/5 ser vi i styrelsen följande alternativ för medlemmar anslutna till gruppavtalet:
• Att man väljer att fortsätta som det är idag med samma utrustning.
• Att man väljer att gå ur gruppavtalet och teckna ett eget tjänsteavtal.
• Att man får välja att byta ut sin utrustning till Comhems men ändå ingå i gruppavtalet med samma villkor.

Inga detaljer kring detta är ännu satta utan alla detaljer kommer att diskuteras och fastställas vid vårt nästa möte med Boxer/Comhem 28/4.
Det sker ingen debitering av tjänsterna under april månad. Vi fortsätter diskussionen med Boxer/Comhem angående fortsatt debitering vid nästa möte. Vi för även diskussion kring övriga frågor gällande tjänsteutbudet.
Många frågar ifall de ska fortsätta felanmäla till Boxer/Comhem? Ja, de samlar all historik kring felanmälningar och detta bidrar till det fortsatta utredningsarbetet.
Återkommer med ytterligare information så fort vi vet något mer!

Senaste informationen från Boxer/Comhem

Boxer/Comhem kommer under månadsskiftet mars/april att släppa en ny mjukvara till routern som kommer förbättra stabiliteten. Detta kommer enligt Boxer/Comhem även lösa de problem som många upplever med telefonin. Föreningen har sammanställt de rapporter och felmeddelande som medlemmar rapporterat in till styrelsen och förmedlat detta vidare till Boxer/Comhem, detta arbete sker kontinuerligt för att hålla dem uppdaterade kring vår situation. Styrelsen har även deltagit i ett möte tillsammans med Boxer/Comhem och nu pågår arbete hos Boxer/Comhem för att lösa de problem som finns i leveransen av tjänsterna. Vi hoppas på att vi inom kort kommer få ta del av någon form av åtgärdsplan och utifrån den agera.

Som nämnts i tidigare inlägg är de upplevda problemen och störningarna inte acceptabla så därför gör vi i styrelsen tillsammans med Boxer/Comhem allt vi kan för att så snabbt som möjligt finna en bra lösning på problematiken. Vi kommer hålla er uppdaterade och lägger löpande ut ny information på hemsidan.

Nyhetsbrev 15

Nu i dagarna skickades det senaste nyhetsbrevet ut(Nr 15).
Längst ned i detta inlägg finns en länk där ni även kan ladda ned nyhetsbrevet som pdf.

Ifrån nyhetsbrevet är det två saker som vi vill lyfta fram lite extra och det är den kommande föreningsstämman samt de störningar som flera av medlemmarna som är anslutna till gruppavtalet upplever.

Föreningsstämman
Länghem landsbygd fiber ek. för. kallar medlemmar till föreningsstämma. 
Tisdagen 4 april kl 19.00 
Plats: Rådde Gård i Länghem 
Handlingar inför föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan allteftersom de är färdiga.
På stämman skall bland annat beslut om tidigare stadgeändringar fastställas.  
På stämman kommer föreningen bjuda på kaffe och smörgås

Störningar och problem med Boxer(Comhem)
Styrelsen och leverantören av gruppavtalet Boxer (numera Comhem eftersom Comhem köpt upp Boxer) är medvetna om de problem och störningar som flertalet medlemmar anslutna till gruppavtalet upplever. Tillsammans arbetar styrelsen och leverantören aktivt för att finna en lösning på problemen och störningarna. Självklart är de upplevda problemen inte acceptabla och styrelsen gör därför allt vi kan för att finna en bra lösning.

Vi kommer att återkomma med information så fort vi vet något mer.

Nyhetsbrevet i sin helhet som pdf
Nyhetsbrev-LLF-2017-15-170212