Huvudnoden är utrustad och klar

Under föregående vecka kom utrustningen till huvudnoden i Länghem på plats. Under vecka 20 har samtliga noder fått UPS-kraft installerad och elkraften är driftsatt. Batterierna i noderna är dimensionerade att klara ett strömavbrott på minst 4 timmar. Vecka 21 kommer huvudnoden att köras igång och de första kunderna kommer att kopplas in.Utrustningen i huvudnoden är nu på plats.

Utdelning av inomhusboxar för kvarvarande områden i tätorten

Onsdag den 18/5 kommer utdelning av inomhusboxar genomföras till medlemmar som bor i Länghems tätort, men som ännu inte fått sin inomhusbox. De som främst berörs är boende i Finska viken samt samtliga boende på Råddesidan av järnvägen. Utdelning kommer genomföras på Ingsvallen mellan klockan 19:00-21:00. Har du inte möjlighet att hämta din inomhusbox vid denna tidpunkt kommer kompletterande utdelning att ske längre fram.

Viktigt att notera är att utdelning av inomhusbox endast kommer att göras till de medlemmar som betalt samtliga hittills utskickade fakturor, totalt 17 100 kr. Saknas någon inbetalning kan boxen hämtas ut efter det att inbetalning gjorts.

Anmälan till föreningsstämma och invigning av föreningens fibernät

Länghem landsbygd fiber ek. för kallar medlemmar till föreningsstämma samt bjuder in till invigning av föreningens optiska fibernät lördagen den 18 juni. Platsen är Hofsnäs herrgård. För att göra föreningsstämman och invigningen oberoende av vädrets makter kommer föreningen att ombesörja festivaltält.

Föreningsstämman genomförs klockan 14:00 och invigningen cirka 15:00. Efter invigningen erbjuds möjligheten att äta en gemensam middag i form av en smaktallrik på lokala råvaror från herrgården till ett pris av 100 kr inkl. moms exklusive dryck. Möjlighet kommer att finnas att köpa lokalproducerat öl och vin från herrgården för den som så önskar.

Handlingar inför föreningsstämman kommer att publiceras nedan allteftersom de är färdiga.

För att kunna planera arrangemanget behöver du som vill delta anmäla dig via nedanstående formulär senast den 30 maj 2016. Eftersom formuläret känner av om du gjort en anmälan via en viss dator/surplatta/telefon behöver du som vill anmäla fler personer antingen göra det vid en och samma gång alternativt skicka din anmälan via e-post. Klicka här för att skicka en anmälan via e-post.

Du kommer inte att få någon individuell bekräftelse på din anmälan eftersom tekniken på hemsidan inte klarar av det.

Glöm inte att trycka på ”Avsluta undersökningen” längst ned för att skicka in din anmälan.


Namn

Medlemsnumer
Medlemsnumret återfinns på dina fakturor. OBS medlemsnumret är inte det kundnummer som din/dina anslutningar har.

Antal deltagare vid årsstämman
Ange hur många som kommer att delta vid årsstämman.

Deltar vid gemensam middag, kostnad 100 kr per person.
Middagen består av en smaktallrik på lokala råvaror och kostar 100 kr inkl. moms men exklusive dryck.

Ja

Nej

Antal deltagare vid middagen
Ange hur många som vill delta vid middagen.

Eventuella matpreferenser
Ange om den/de som önskar delta vid middagen har allergi eller liknande.

Anmärkning till din anmälan
Här kan du som önskar skicka med ytterligare information till din anmälan.