Driftstörningar

Under måndagen och tisdagen så förekom det driftstörningar i IP-onlys disitributionsnät. Detta påverkade våra tjänster i Länghem och Dannike. Problemen skall vara åtgärdade sedan igår kväll ca kl 19.30.

Upplever du fortfarande problem, så börja med att starta om din utrustning inklusive fibermodemet. Om problemen kvarstår så felanmäl till din tjänsteleverantör.

Problem med utskick av e-fakturor

Vid sista faktureringstillfället i början av juni har det tyvärr visat sig vara vissa problem med utskick av e-fakturor. Detta har inneburit att vissa medlemmar som tidigare har haft eller har anmält e-faktura denna gång fått pappersfaktura. Ni som har e-faktura anmäld ska dock trots det inträffade felet inte ha blivit debiterad fakturaavgift trots pappersfaktura. Om så är fallet så får ni höra av er. Ni som har e-faktura anmäld sedan tidigare behöver alltså inte göra någon ny anmälan utan det ska förhoppningsvis fungera som vanligt vid nästa fakturautskick i början av september.

Beklagar det inträffade felet.

Med Vänlig Hälsning Styrelsen