Driftstörningar Boxer Gruppavtal

Många medlemmar har inrapporterat störningar på Boxers tjänsteutbud (TV och Bredband). Störningar som förekommer är framförallt att bilden fryser sig alt pixlar sig. Detta gäller främst medlemmar som tar emot TV signalen via Fiber. Ni som har anslutet TV antennen till TV boxen uppmanas att kolla över er TV signal från TV antennen.

En del medlemmar upplever även driftsproblem med den medföljande Routern från Boxer.

Föreningen håller på och undersöker vart problemen ligger med just detta och ber om att få återkomma med åtgärder samt lösning.

Underhållsarbete Dannike

Under dagen idag så har Eltel Networks på uppdrag av IP Only gjort ett akut underhållsarbete i Borås som påverkade våran nod i Dannike. Arbetet innebar ett mindre stopp under dagen mellan ca kl 11.00 – 14.00. Stoppet har inte påverkat några av dom övriga noderna i vårat nät.

Upplever du fortfarande problem efter detta arbete, vänligen kontakta din tjänsteleverantör. Se rubriken felanmälan under menyn ”Kontakta oss”.

Nya fakturor på gång

Fakturorna för perioden januari-mars 2017 är nu utskickade och kommer att levereras med posten under innevarande vecka. På grund av tekniska problem hos föreningens leverantör (Swedbank/Speedledger) fungerde det tyvärr inte att skicka ut e-faktura denna faktureringsomgång utan alla fakturor har skickats ut via ”snigel”-brev. Problemet är att leverantörens system inte kan hantera en blandning av momsfria (medlemsavgiften) och momsbelagda (nätavgift och eventuell avgift för gruppavtal) artiklar på fakturan. Gå dock gärna in och anmäl er för e-faktura via er internetbank eftersom det kostar betydligt mindre för föreningen. Eftersom medlemsavgiften inte faktureras någon mer gång under 2017 kommer e-fakturorna fungera framöver.

Denna faktura kommer att innehålla medlemsavgift för 2017 (100 kr), nätavgift (100 kr per månad, täcker drift och underhåll av nätet) samt i förekommande fall avgift för gruppavtal (Boxer) och anslutningsavgift.

Hör gärna av er till info@fiberilanghem om ni undrar över något gällande fakturorna.

Driftinformation

Samtliga noder är nu driftsatta i Länghem Landsbygd Fiber. Informationen om Driftsättning har nu bytts ut mot Driftinformation. På sidan till höger kommer vi att lista de kända planerade eller oplanerade arbeten som kommer att påverka hela eller delar av vårat nät. Håll därför utkik på denna sida för att uppdatera dig om kommande arbeten.