Status arbete Dannike, Boanäs, Norra Lergered

Arbetet med att svetsa kundboxar pågår för fullt i Dannike. De områden som har fått sina utomhusboxar svetsade för närvarande är: Forsa, Jättebo, Berg, Lilla Skedskamma. Fibertekniker arbetar sig sedan uppåt i Dannike.

Ett nyhetsbrev har skickats ut till boende i området runt Dannike, Boanäs och Norra Lergered, med en uppmaning att se till att markera platsen för utomhusboxen alt att borra hålet och mata ut patchkabeln så att tekniker lätt kan se vart boxen skall sitta. Om inget är markerat så kommer tekniker att montera boxen där han finner lämpligast.

Att förbereda på detta vis gör ju jobbet lättare och allt går fortare för vår entreprenör. Om allt vill sig väl och det inte strular på vägen så kommer samtliga utomhusboxar att vara färdigsvetsade i början av November.

För er som nu har fått utomhusboxen svetsad samt anslutit patchkabeln i bägge ändar ordentligt bör då se att WAN lampan tänds på fibermodemet, om fibermodemet har spänningssatt. Låt modemet stå på i några dagar när WAN lampan lyser för att låta aktiveringen starta och bli klar. 2 st lampor skall lysa när fibern är inkopplad, WAN samt PWR.

Om utomhusboxen är svetsad och patchkabeln sitter i i bägge ändar, och trots detta inte WAN lampan lyser så gör en felanmälan till fel@fiberilanghem.se

Föreningen rekommenderar inte att säga upp några befintliga avtal med de tjänster ni har i dag förrän ni har en fungerande fiberanslutning.

Inom kort efter aktivering så är det dags att beställa tjänster för er som ska välja själv. Anslut en dator till den röda porten på fibermodemet. Starta webbläsaren. Om allt är aktiverat och klart så skall ”Självaktiveringsportalen” dyka upp. Om ni istället kommer till ”Installationsportalen” så bör ni avvakta några dagar. Aktiveringen är då inte klar ännu.

Ej uthämtade Fibermodem Dannike

Föreningen har haft utdelning av fibermodem för Dannike, Norra Lergered samt Boanäs vid 2 tillfällen i församlingshemmet i Dannike. Det finns fortfarande några som ännu inte har hämtat ut dessa. För att hämta ut fibermodemet för er som ännu inte gjort detta så kontakta Magnus Schmidt i Norra Lergered och boka en tid. Han nås på 072-528 10 38.

Detta gäller inte utrustning som skickas ut av Boxer.

Fakturor för oktober – december på gång i olika former

Fakturor för kommande period (oktober till och med december) är på gång att skickas ut. Som styrelsen meddelade via nyhetsbrevet vid förra faktureringen var tanken att skicka ut fakturorna via e-post för att spara på portokostnaden. Tyvärr visade det sig att för många inte har angett något e-postadress eller angivit en felaktig e-postadress vilket gjorde att vi fick övergå till att skicka ut via vanlig post. Detta innebär är i princip att medlemmar i Dannike och medlemmar som väljer själva i Länghem får fakturan via e-post medan medlemmar i Länghem med gruppavtal får den via vanlig post. Styrelsen kommer att diskutera och återkomma hur kommande fakturor ska hanteras på ett bra sätt.

De utskickade fakturorna är korrigerade utifrån startdatum för respektive anslutning, men eftersom det är många anslutningar och det är manuellt arbete att korrigera varje faktura kan det ha blivit fel på någon faktura. Var därför vänlig och kontrollera din faktura och hör av dig vid eventuella frågor till info(at)fiberilanghem.se.

Korrigeringen som gäller är att:

  • Alla anslutningar har fått korrigering på nätavgiften för juli och augusti eftersom anslutningarna kommit igång vid olika tillfällen under sommaren.
  • Anslutningar i Dannike har fått korrigering för samtliga månader, dvs. o kronors-fakturor eftersom anslutningarna inte är igång än.
  • Anslutningar med gruppavtal och välja själv i Länghem har klassat med start i juli, augusti, september och ej klara. Korrigering är sedan gjord utifrån starten, dvs. start i juli betalar för tre månader, augusti två och september en. Ej klara anslutningar ska få helt korrigerad faktura. I den sista gruppen kan det dock finnas fel så kontrollera din faktura och hör av dig.

Ingen ska behöva betala för en anslutning som inte fungerar, men det är inte helt lätt att fånga alla så vi får hjälpas åt. Hör därför av dig via e-post om du undrar över något. Har du fått en felaktig faktura korrigerar vi den!