Senaste informationen från Boxer/Comhem

Boxer/Comhem kommer under månadsskiftet mars/april att släppa en ny mjukvara till routern som kommer förbättra stabiliteten. Detta kommer enligt Boxer/Comhem även lösa de problem som många upplever med telefonin. Föreningen har sammanställt de rapporter och felmeddelande som medlemmar rapporterat in till styrelsen och förmedlat detta vidare till Boxer/Comhem, detta arbete sker kontinuerligt för att hålla dem uppdaterade kring vår situation. Styrelsen har även deltagit i ett möte tillsammans med Boxer/Comhem och nu pågår arbete hos Boxer/Comhem för att lösa de problem som finns i leveransen av tjänsterna. Vi hoppas på att vi inom kort kommer få ta del av någon form av åtgärdsplan och utifrån den agera.

Som nämnts i tidigare inlägg är de upplevda problemen och störningarna inte acceptabla så därför gör vi i styrelsen tillsammans med Boxer/Comhem allt vi kan för att så snabbt som möjligt finna en bra lösning på problematiken. Vi kommer hålla er uppdaterade och lägger löpande ut ny information på hemsidan.

Nyhetsbrev 15

Nu i dagarna skickades det senaste nyhetsbrevet ut(Nr 15).
Längst ned i detta inlägg finns en länk där ni även kan ladda ned nyhetsbrevet som pdf.

Ifrån nyhetsbrevet är det två saker som vi vill lyfta fram lite extra och det är den kommande föreningsstämman samt de störningar som flera av medlemmarna som är anslutna till gruppavtalet upplever.

Föreningsstämman
Länghem landsbygd fiber ek. för. kallar medlemmar till föreningsstämma. 
Tisdagen 4 april kl 19.00 
Plats: Rådde Gård i Länghem 
Handlingar inför föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan allteftersom de är färdiga.
På stämman skall bland annat beslut om tidigare stadgeändringar fastställas.  
På stämman kommer föreningen bjuda på kaffe och smörgås

Störningar och problem med Boxer(Comhem)
Styrelsen och leverantören av gruppavtalet Boxer (numera Comhem eftersom Comhem köpt upp Boxer) är medvetna om de problem och störningar som flertalet medlemmar anslutna till gruppavtalet upplever. Tillsammans arbetar styrelsen och leverantören aktivt för att finna en lösning på problemen och störningarna. Självklart är de upplevda problemen inte acceptabla och styrelsen gör därför allt vi kan för att finna en bra lösning.

Vi kommer att återkomma med information så fort vi vet något mer.

Nyhetsbrevet i sin helhet som pdf
Nyhetsbrev-LLF-2017-15-170212

 

Mätning av fiberanslutningarna

Mätning av fiberanslutningarna kommer att genomföras på onsdag-torsdag vecka 9.
Tekniker från SLL och Länghem Landsbygd Fiber kommer då att dämpningsmäta fibern från utomhusboxen och till respektive nod.

Under själva mätningen kommer anslutningen att gå ned men teknikern ska återställa denna direkt efter avslutad mätning. Om ni upplever ett avbrott under onsdag eller torsdag mellan 07-18 så kan det alltså vara så att mätningen utförs då. Skulle det vara så att anslutningen inte kommer igång så kan teknikern nås på nr: 0768-08 54 80.

Framtagning av fiberkartor

Det kommer att genomföras ett arbete  där fiberkartor kommer att tas fram över sträckningen där fibern är förlagd. Detta arbete kommer utföras av Gustaf Sturesson från Ernstson Kraft AB.

På grund av att det på andra orter har förekommit att tjuvar har utgett sig för att arbeta för fiberprojekt för att på så sätt kunna närma sig exempelvis garage så kommer Gustaf alltid att ha med sig identifikation. Nedan visas en kopia på denna identifikation:

Gustaf Sturesson