Information kring övergången till Comhem Gruppavtal

I samband med Föreningens erbjudande till medlemmar som idag har gruppavtal och att flytta detta till Comhem´s gruppavtal så har en del medlemmar ställt frågor till Föreningen. Nedan samlas en del frågor som berör er som väljer att flytta nuvarande gruppavtal från Boxer till Comhem.

Fråga: När jag byter till Comhem, vilken utrustning kommer att bytas?

Svar: Vid överflytten till Comhem´s tjänster enligt utskickat följebrev så kommer du att få ny utrustning skickad till dig. Dels en Router från Comhem med inbygd telefonbox men även  en digitalbox för Comhem´s TV-tjänster.

Fråga: Vart skickar jag in min nuvarande utrustning?

Svar: Detta kommer att meddelas senare.

Fråga: Fungerar Comhem´s TV-box på samma sätt som den jag har idag?

Svar: Boxers digitalbox har en inbyggd WiFi mottagare vilket innebär att den kan ta emot TV signalen trådlöst. Comhem skickar sin TV signal på ett annorlunda sätt och den måste då anslutas direkt till fiberomvandlaren på väggen, och inte till Routern. Den kan heller inte ta emot TV signalen via någon inbyggd trådlös mottagare.

Fråga: Är den nya Routern från Comhem trådlös?

Svar: Routern från Comhem har inbyggt WiFi och du kan ansluta trådlösa enheter som datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Fråga: Kan Comhem´s digitalbox ta emot några TV signaler från våran TV antenn på taket?

Svar: Nej, digitalboxen från Comhem tar inte emot signaler via marknätet. Det är än sålänge enbart Boxer som har den möjligheten.

Fråga: Kan jag ta med mig programkortet från Comhem´s digitalbox till sommarstugan på landet?

Svar: Comhem´s programkort och digitalbox är knutna till Comhem´s TV tjänster. Du kan enbart använda programkortet och digitalboxen i fibernätet med en tjänst från Comhem.

Fråga: Fungerar telefonen på samma sätt med Comhem som med Boxer?

Svar: Ja, routern från Comhem har en inbyggd telefonomvandlare som omvandlar de digitala signalerna till analoga telefonsignaler.

Fråga: Vilken hastighet gäller för gruppavtalet via Comhem?

Svar: I gruppavtalet för Comhem ingår bredband 100/10. Det finns tillvalstjänster att köpa till precis som med Boxer. Dessa tillvalstjänster bestämmer ni själva över och tar kontakt med Comhem när tjänsten levereras.

Fråga: Vem kontaktar jag om jag vill beställa tilläggstjänster?

Svar: Vill du ha ytterligare tjänster än de som gruppavtalet erbjuder så beställer du det direkt av Comhem.

Senaste nytt

Under de närmsta två veckorna kommer fakturorna för kommande period skickas ut. För samtliga medlemmar som valt tjänsteleverantör själva så kommer perioden som tidigare omfatta tre månader och i detta fall innebär det juli-september. Däremot kommer samtliga medlemmar som ingår i föreningens gruppavtal att faktureras en månad i taget under kommande tre månader, detta på grund av många ändringar och oklarheter i debitering från Boxer/Comhems sida. Dvs. faktura kommer komma varje månad under tre månader istället för tre månaders avgifter på en och samma faktura. Till fakturan kommer det även bifogas ett följebrev med senaste informationen rörande gruppavtalet och information om vilka valmöjligheter man har samt hur man ska gå tillväga.

Vidare kommer vi fortsätta fakturera per post samt e-faktura. Vid senaste fakturaomgången genomförde Speedledger (vårt faktureringssystem) en uppdatering av sina system mitt under de dagarna då vi fakturerade, detta resulterade i att ett antal medlemmar i föreningen inte kunde öppna sina e-fakturor i sin internetbank. Denna ”bugg” ska nu vara åtgärdad och e-faktureringen bör fungerar för samtliga denna omgång. Vi kommer avvakta med fakturaavgift tillsvidare tills vi ser att allt fungerar gällande fakturering, önskvärt från vår sida är dock att de som har möjlighet anmäler er till e-faktura vilket skulle minska föreningens kostnader.

Senaste nytt vad gäller gruppavtalet via Boxer/Comhem

Som vi tidigare skrivit om så har vi haft ett antal möten med Boxer/Comhem då vi fört fram situationen för flertalet av våra medlemmar med Boxers gruppavtal. Boxer/Comhem har under april månad arbetat intensivt med att försöka lösa de upplevda problemen som främst berört tv samt telefonin. Målsättningen från deras sida var att problemen skulle vara åtgärdade i början av maj för samtliga medlemmar. Telefoniproblematiken ska nu vara åtgärdad men tyvärr kvarstår problem och störningar när det gäller främst tv-tjänsten.

Under  tre veckor har ett tiotal medlemmar ur föreningen fått testa Comhems utrustning. Visar det sig att detta faller väl ut och det fungerar bra så kommer det troligtvis kunna bli aktuellt att man som medlem har möjlighet att byta till Comhems produkter. De första indikationer vi fått från dessa medlemmar är att det fungerar bra!

Nästa möte vi har med Boxer/Comhem är den 19 maj, vid detta möte ska vi bland annat utvärdera testperioden av Cohens utrustning samt fastställa hur vi rent praktiskt och administrativt ska sköta en ev. överflyttning för medlemmar. En av valmöjligheterna kommer även vara att man har möjlighet att träda ur gruppavtalet om man så önskar, inga rutiner kring detta är ännu fastställda utan allt kommer att behandlas vid nästa möte med Boxer/Comhem och efter detta möte kommer vi lägga ut information på hemsidan om hur man som medlem ska agera. Vi för även diskussionen vidare kring den ekonomiska biten.