Mätning av fiberanslutningarna

Mätning av fiberanslutningarna kommer att genomföras på onsdag-torsdag vecka 9.
Tekniker från SLL och Länghem Landsbygd Fiber kommer då att dämpningsmäta fibern från utomhusboxen och till respektive nod.

Under själva mätningen kommer anslutningen att gå ned men teknikern ska återställa denna direkt efter avslutad mätning. Om ni upplever ett avbrott under onsdag eller torsdag mellan 07-18 så kan det alltså vara så att mätningen utförs då. Skulle det vara så att anslutningen inte kommer igång så kan teknikern nås på nr: 0768-08 54 80.

Framtagning av fiberkartor

Det kommer att genomföras ett arbete  där fiberkartor kommer att tas fram över sträckningen där fibern är förlagd. Detta arbete kommer utföras av Gustaf Sturesson från Ernstson Kraft AB.

På grund av att det på andra orter har förekommit att tjuvar har utgett sig för att arbeta för fiberprojekt för att på så sätt kunna närma sig exempelvis garage så kommer Gustaf alltid att ha med sig identifikation. Nedan visas en kopia på denna identifikation:

Gustaf Sturesson

Driftstörningar Boxer Gruppavtal

Många medlemmar har inrapporterat störningar på Boxers tjänsteutbud (TV och Bredband). Störningar som förekommer är framförallt att bilden fryser sig alt pixlar sig. Detta gäller främst medlemmar som tar emot TV signalen via Fiber. Ni som har anslutet TV antennen till TV boxen uppmanas att kolla över er TV signal från TV antennen.

En del medlemmar upplever även driftsproblem med den medföljande Routern från Boxer.

Föreningen håller på och undersöker vart problemen ligger med just detta och ber om att få återkomma med åtgärder samt lösning.

Underhållsarbete Dannike

Under dagen idag så har Eltel Networks på uppdrag av IP Only gjort ett akut underhållsarbete i Borås som påverkade våran nod i Dannike. Arbetet innebar ett mindre stopp under dagen mellan ca kl 11.00 – 14.00. Stoppet har inte påverkat några av dom övriga noderna i vårat nät.

Upplever du fortfarande problem efter detta arbete, vänligen kontakta din tjänsteleverantör. Se rubriken felanmälan under menyn ”Kontakta oss”.