Driftsättning Länghems Tätort

Driftsättning av samhället har startat sedan en tid tillbaka och pågår för fullt. Samtliga noder som matar samhället (Vattentornet, samt noden i Ingsvallen) är driftsatta och alla kunder är inkopplade. De kunder som ännu inte har fått igång sitt modem är de kunder som det återstår att svetsa i utomhusboxen.

Om du bor i tätorten och har monterat upp ditt fibermodem så skall du ansluta det till 230V. Efter en stund skall WAN lampan börja lysa. Om den inte gör det så kan du kontrollera så att du har anslutit den vita fiberpatchabelnm som du fick med modemet, på rätt sätt. Om detta är gjort så är det troligtvis så att din utomhusbox ännu inte är svetsad.

Om WAN lampan lyser och du ännu inte får igång din tjänst (gäller ej de som valt gruppavtalet) så gör en felanmälan till fel@fiberilanghem.se. OBS gäller inte er som valt gruppavtalet.

De första kunderna aktiveras idag (1:a juli), gäller merparten av kunder i Länghem, ej Dannike. Vidare sker aktivering så snart det är svetsat och klart.

Tekniker jobbar för fullt i tätorten och svetsar och det kommer att pågå ytterligare någon vecka.

Ok att vänta med betalning av faktura om din anslutning inte är färdigställd

Flera medlemmar har hört av sig och frågat om de måste betala fakturan på anslutningsavgift, nätavgift osv. vid förfallodatum även om anslutningen inte är färdigställt. Svaret är att det är helt ok att vänta med betalning tills anslutningen är färdigställd. Att fakturorna skickats ut beror på att styrelsen räknar med att huvuddelen av föreningens anslutningar kommer att vara igång den 1/7 och att det inte finns möjlighet att individanpassa fakturorna eftersom vi i styrelsen är några få som arbetar ideellt. Om det är så att ett visst område inte är färdigställt den 1/7 kommer nästa faktura att justeras för detta område, det vill säga motsvarande månadsavgifter tas bort.

Angående betalning av utsända fakturor och nyhetsbrev

I dagarna har föreningens senaste nyhetsbrev samt fakturor för anslutningsavgift, medlemsavgift, nätavgift och i förekommande fall gruppavtal tjänster landat i brevlådorna. Utskicket är tyvärr försenat på grund av tekniska problem hos vår leverantör Swedbank vilket gör att datum som anges i utskicket i vissa fall redan har varit. Styrelsen beklagar detta. Vill du läsa nyhetsbrevet i det utskickade formatet kan du ladda ner det genom att trycka på följande länk: Nyhetsbrev-LLF-2015-14-160517. Nyhetsbrevet är detsamma som skickats ut per post.

De bifogade fakturorna har medfört flera frågor från medlemmar och nedan listas svaren på de vanligaste frågorna.

Insatser:

Insatsernas totalsumma är 17 000 kr och vi har nu kommit så långt i fiberprojektet att samtliga fakturor på delinsatserna är utskickade. På fakturorna står förfallodatum. Insatserna är momsbefriade.

OBS! Villkoret för att anslutning ska kunna ske enl. nedan är att insatserna är betalda. OBS!

Anslutningsavgift och nätavgift:

Är momsbelagda och skall betalas vid inkoppling och kunden beställer sina tjänster.

Gruppavtal:

Gäller kunder som har beställt gruppavtal: Erforderlig utrustning kommer att skickas av Boxer. Faktura på grundavgiften skickas ut av föreningen, betalas kvartalsvis i förskott. Momsbelagt. Vill du utöka ditt abonnemang gör du det direkt till Boxer när du fått din utrustning. Du får då en separat faktura från Boxer.

Faktura på anslutningsavgift:

Engångskostnad, momsbelagd.
Betr. förfallodatum se nästa punkt!

Fakturor på, nätavgift och gruppavtal:

Betalas kvartalsvis i förskott.
Generellt så beräknas fiberanläggningen kunna tas i bruk den 1 juli, och förfallodatum på
fakturorna är därför satt till detta datum. Skulle mot förmodan något område inte vara färdigt till den 1 juli kommer vi att justera detta genom att göra avdrag på nästkommande faktura. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte har någon möjlighet att personanpassa varje faktura eftersom vi är några få som jobbar ideellt.

Fakturor på tjänster som kund beställt själv:

Fakturor skickas av respektive tjänsteleverantör.

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 100 kr/år och skickas ut en gångper år till dig som är registrerad som medlem. Medlemsavgfiten är momsbefriad.

Arbeten inom tomtmark och inomhus:

Fiberföreningen står inte för några arbeten inom tomtmark och inomhus (undantag: utomhusboxen monteras genom föreningens försorg). Däremot levererar föreningen erforderlig materiel och elektronik: Kabelrör/fiber och märkband, utomhusbox, inomhusbox och patchkabel mellan dessa boxar.

Vilande anslutning:

Insatser enligt ovan skall vara betalda. Förutom medlemsavgiften (enligt ovan) som betalas en gång per år så tillkommer inga ytterligare kostnader.

Klarrapporterade områden

Noden i Bragnum är nu driftsatt och de som skall välja tjänster själv kan göra detta via http://portalen.ip-only.se/. Anslut fibermodemet till 230V. Avvakta några minuter. Anslut sedan datorn till den röda porten på fibermodemet. Se till att datorn inte är uppkopplad till något annat nätverk som wifi eller liknande. Starta webbläsaren och gå till sidan enligt ovan, du skall då komma till aktiveringsportalen för att aktivera dina tjänster. Om du istället kommer till en sida där du skall ange inloggning och lösenord, så är fibermodemet inte aktiverat ännu. Avvakta en dag innan du ringer och felanmäler, det kan dröja ytterligare en dag om du inte har haft fibermodemet anslutet till 230V på ett tag. Starta om fibermodemet efter att du har aktiverat din tjänst. Har du beställt gruppavtalet från föreningen behöver du inte göra något alls, du kommer att få utrustning hemskickad från Boxer när tjänsten är aktiverad. Om du får problem med fibermodemet innan du har beställt tjänst, så kan du ringa Länghem Landsbygd Fiber Felanmälan Teknisk Support på 076-8085480 eller maila in en felanmälan på fel@fiberilanghem.se. Glöm inte att ange medlemsnummer när du mailar in din felanmälan.