Generell info gruppavtalet Sappa

Föreningen har från och med 2024-09-01 tecknat ett gruppavtal med Sappa där du som medlem i gruppavtalet erbjuds till ett rabatterat pris.

Viktig information till för dig som ingår i föreningens gruppavtal:

Till er som har gruppavtal i Länghem Landsbygd Fiber kommer här viktig information. Nytt gruppavtal är tecknat med Sapppa och det gamla gruppavtalet kommer att upphöra den sista augusti 2024. För er som vill ansluta sig till det nya gruppavtalet så gäller följande:

  • Meddela ert intresse till gruppavtal@fiberilanghem.se, med namn och adress senast 2024-06-30
  • Meddela Tele2 senast sista juli att ni vill avsluta er tjänst hos Tele2. Ni kommer då att få information om vart er utrustning skall skickas.
  • Ni kommer att få ett välkomstbrev från Sappa/Länghem Landsbygd Fiber 1 månad innan start av det nya gruppavtalet som innehåller information om hur ni skall göra för att aktivera det nya avtalet.
  • För er som har fast telefoni så kommer ni att få kontakta Sappa separat och meddela att ni vill har ert hemtelefonnummer flyttat till det nya avtalet
  • Ni kommer att kunna erbjudas hjälp med att komma igång med utrustningen för det nya gruppavtalet.

För er som inte önskar fortsätta med gruppavtalet gäller följande:

  • Meddela Tele2 att ni önskar avsluta er tjänst hos Tele2. Ni kommer att få instruktion om vart ni skall skicka in utrustningen.
  • Föreningen kommer automatiskt att avsluta det gamla gruppavtalet på den aktuella adressen som detta är kopplat på, så ni behöver inte kontakta föreningen för att avsluta detta.

Till er som vill fortsätta med Tele2 som tjänsteleverantör

  • Kontakta kundtjänsten på Tele2 och meddela att ni önskar fortsätta med Tele2 som tjänsteleverantör. OBS priset kommer då att justeras och ordinarie pris kommer att debiteras direkt till er från Tele2. För priser, kontakta Tele2 om aktuella tjänster och priser. Gruppavtalsrabatten kommer ej att gälla. Den kommer att upphöra f r o m 2024-08-31.