Generell info gruppavtalet Comhem

Föreningen har sedan 2016 tecknat ett gruppavtal med Comhem där du som medlem i gruppavtalet erbjuds ett rabatterat pris.

Viktig information till för dig som ingår i föreningens gruppavtal:

Alla förändringar avseende gruppavtalet måste alltid ske till föreningen och inte till Comhem! Föreningen förmedlar uppgifterna till Comhem.

På gång 2020…

Medlemmar som är anslutna till föreningens gruppavtal är bundna till sista augusti 2020. Under försommaren 2020 kommer information gå ut till samtliga berörda där två valmöjligheter kommer att ges; antingen fortsätter man vara ansluten till gruppavtalet om avtalet med föreningen binds därmed om på tre år till sista augusti 2023 eller så väljer man att gå ur gruppavtalet.

Vill du ansluta dig till föreningens gruppavtal?

Under pågående avtalstid har föreningen inte möjlighet att ansluta nya medlemmar löpande utan anslutning till gruppavtalet sker vid jämna mellanrum, oftast kvartalsvis eller någon gång per halvår beroende på hur många som visat intresse. Är du intresserad av att ansluta dig till föreningens gruppavtal så mejla en intresseanmälan till info@fiberilanghem.se.

Ska du flytta och är ansluten till föreningens gruppavtal? 

Tre alternativ: 

1.Vid flytt har du som är ansluten till föreningens gruppavtal möjlighet att avbryta abonnemanget i förtid trots pågående bindningstid. Detta meddelas först till föreningen, info@fiberilanghem.se, och därefter kontaktar du Comhem för att säga upp det enskilda avtalet och eventuella tilläggstjänster. Utträde sker vid nästkommande kvartalsskifte (31 mars, 30 juni, 30 september eller 31 december). Anmälan om utträde måste vara föreningen tillhanda senast 2 månader innan kvartalsskiftet.

2. Önskar nya ägaren av fastigheten ta över gruppavtalet är detta ett alternativ, detta meddelas till föreningen på info@fiberilanghem.se.

3. Flyttar man till ny fastighet inom föreningens verksamhetsområde har man möjlighet att flytta med sig sitt abonnemang till nya fastigheten, även detta anmäls till föreningen.