Fiber till företag

Länghem landsbygd fiber erbjuder även företag inom Länghem med omnejd att ansluta sig till det kommande fibernätverket. Eftersom olika företag har olika behov av uppkoppling och tjänster är föreningens tanke att skräddarsy en lösning som passar det företag som vill ansluta sig.

Anslutningsmöjligheter

Tänkbara anslutningsmöjligheter kan vara:

  1. En enskild firma, ett lantbruk eller ett litet företag som bedrivs från hemmet ansluter sig enklast genom en ”vanlig” fastighetsanslutning. Hastighet och kapacitet avgörs av vilket avtal som skrivs med tjänsteleverantören. I detta fall är det privatpersonen i firman eller lantbruket som är medlem i föreningen och står för avtalet om anslutning.
  2. Ett företag som äger eller arrenderar en fastighet kan bil medlem i föreningen och erhålla en ”vanlig” anslutning. Medlemsinsatsen som företaget betalar till föreningen blir en tillgång i balansräkningen medan anslutningsavgiften blir en kostnad. Ett avtal om tjänster tecknas sedan med föreningens kommunikationsoperatör IP-Only.
  3. Ett företag med egen lokal och behov av egen anslutning kan få en egen anslutning och anpassad kapacitet. Företaget blir inte medlem i föreningen utan blir en kund. Företaget får en offert från fiberföreningen på kostnaden för anslutning utifrån företagets fysiska placering (dvs. kostnaden för bl.a. entreprenadarbeten, utrustning och inkoppling) och det önskade behovet av kapacitet (t.ex. hur många fiberpar som behövs, hastighet, tjänster).
  4. Ett företag med egen lokal och egen/egna leverantör/leverantörer av bredbandstjänster kan få en offert från föreningen på kostnaden för anslutning och hyra av svartfiber. Även i detta alternativ blir företag kund och inte medlem i föreningen. I detta alternativ står föreningen för infrastrukturen medan företaget själv ordnar avtal om tjänster osv. med sin/sina leverantörer. Efter installation betalar företaget hyra för svartfibern till föreningen och ev. service/underhåll.

Kostnad

Kostnaden för att ansluta ett företag är beroende på vilken typ av anslutning och avtal som företaget och föreningen tecknar. Det innebär att kostnaden blir individuell för varje företag och en offert kommer därför tas fram för den lösning som önskas. Offerten kommer att beräknas på faktiska kostnader för grävning, installation osv, men som lägst kommer offerten motsvara anslutningskostnaden för en medlem inkl. skatt och moms.

Service och underhåll

När fibernätverket är anlagt kommer fiberföreningen erbjuda service och underhåll på nätverket beroende på vilket avtal som föreningen och företaget har.

Vill du få en offert?

Hitta kontaktuppgifter till någon i styrelsen för en diskussion om ditt företags behov, de möjligheter som finns och offert genom att klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *