Bli medlem

Ett medlemskap förbinder inte till något även om avsikten med medlemskap är en anslutning till det framtida fibernätverket. För den låga årsavgiften 100 kr ingår rätten till fiberanslutning med en anslutningskostnad som är lika för alla medlemmar, dvs. det spelar ingen roll vart du bor. Du kan också delta på föreningsstämmor och påverka större beslut (föreningen äger och bestämmer själv över sin fiberanläggning).

Du kommer även kunna ansluta dig efter att projektet har avslutats, men då till betydligt högre kostnad eftersom inga stats- och kommunala bidrag utgår till ”eftersläntrare”.

Du blir medlem i Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening genom följande steg:

 1. Ansök om medlemskap i föreningen genom att antingen fylla i och skicka in nedanstående formulär eller skriv ut, fyll i och lämna in en fysisk blankett. Blanketten laddar du ner genom att trycka här: Ansokan-medlemskap-LLF-150802
 2. Föreningens styrelse prövar medlemskapet vid närmsta styrelsemöte.
 3. Du betalar in medlemsavgiften om 100 kr till föreningens bankgiro när du får en faktura från föreningen. Du kan inte betala in medlemsavgiften utan ett OCR-nummer och detta hittar du på den faktura som du får.
 4. Medlemsinsats och anslutningsavgift betalas in i ett senare läge i samband med att du tecknar dig för anslutning.

Information rörande medlemskap

 • Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, Länghem med omnejd. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
 • Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella kontaktuppgifter.

 Formulär för ansökan om medlemskap i Länghem Landsbygd Fiber ek. förening

  Jag ansöker om medlemskap i Länghem Landsbygd Fiber ekonomisk förening (organisationsnummer 769626-0426), nedan kallad Föreningen.

  Datum, format ÅÅÅÅ-MM-DD (obligatorisk)

  Ditt namn (obligatorisk)

  Ditt personnummer eller organisationsnummer (obligatorisk)

  Din e-postadress (obligatorisk)

  Din postadress, postnummer, ort och land (om annat än Sverige) (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer (obligatorisk)

  Ditt mobiltelefonnummer (obligatorisk)

  Beteckning på fastighet/er som skall anslutas till föreningens fibernätverk:

  Medlemskapet är inte bindande, men för föreningens arbete är det viktigt att du anger vad du i dagsläget är intresserad av:

  Eventuellt meddelande till föreningen

  Genom att markera rutan till vänster och skicka in detta formulär samtycker jag till att Föreningen behandlar personuppgifter om mig i enlighet med nedanstående information om lagring samt hantering av personuppgifter.

  Samtycke - lagring och hantering av personuppgifter
  Genom att markera radioknappen ovan samtycker jag till att Föreningen registrerar och hanterar de personuppgifter som jag lämnat. Föreningen kommer att använda personuppgifter (t.ex. namn och fastighetsbeteckning(ar)) för administration av medlemmar samt i arbetet med att anlägga ett framtida fibernätverk. Föreningen kan komma att lämna ut personuppgifter (t.ex. fastighetsbeteckningar) till tredje part för att t.ex. genomföra projektering eller erhålla offerter på planerat arbete.

  Som medlem har du enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Föreningen, få besked om vilka personuppgifter om dig som Föreningen behandlar och hur dessa behandlas. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Föreningen behandlar om dig.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *