GDPR

Med anledning av de nya dataskyddsreglerna, General Data Protection Regulation (GDPR), så har styrelsen under senaste månaderna arbetat med att se över rutiner för hantering av personuppgifter både internt och externt.

 

Den nya lagen GDPR träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter då den tidigare lagen PUL (PersonUppgiftsLagen). Syftet med GDPR är att ge den enskilde individen ett förbättrat skydd då de nya reglerna styr hur personuppgifter får behandlas.

 

Föreningen är skyldig att informera samtliga medlemmar vilka personuppgifter samt på vilket sätt personuppgifterna behandlas. Efter noggrann inventering av föreningens olika register så har styrelsen gjort en sammanställning över vilka register föreningen innehar, hur dessa behandlas och förvaras samt motivering av syfte med registret. Sammanställningen finner du i bifogat dokument.

 

Har du frågor är du Välkommen att höra av dig till info@fiberilanghem.se