Ok att vänta med betalning av faktura om din anslutning inte är färdigställd

Flera medlemmar har hört av sig och frågat om de måste betala fakturan på anslutningsavgift, nätavgift osv. vid förfallodatum även om anslutningen inte är färdigställt. Svaret är att det är helt ok att vänta med betalning tills anslutningen är färdigställd. Att fakturorna skickats ut beror på att styrelsen räknar med att huvuddelen av föreningens anslutningar kommer att vara igång den 1/7 och att det inte finns möjlighet att individanpassa fakturorna eftersom vi i styrelsen är några få som arbetar ideellt. Om det är så att ett visst område inte är färdigställt den 1/7 kommer nästa faktura att justeras för detta område, det vill säga motsvarande månadsavgifter tas bort.

Föreningen söker intresserade för ekonomiadministrationen

Eftersom arbetet med ett optiskt fibernät i Länghem börjar närma sig det tillfälle då nätet är klart arbetar styrelsen med att hitta formerna för den framtida ekonomiadministrationen i föreningen. Ekonomiadministrationen omfattar bl.a. bokföring och löpande fakturering, bl.a. nätavgifter till medlemmar och abonnemangskostnader för de som väljer gruppavtalet. Några förslag på lösningar som tagits fram är ideellt arbete (såsom det ser ut idag), någon eller några som arvoderas för uppdraget eller att föreningen köper tjänsten från ett företag/konsult.
 För att ge styrelsen ett bra underlag vill vi gärna diskutera hur en möjlig lösning skulle kunna se ut med dig som är intresserad av att hjälpa till oavsett om du kan tänka dig att göra det ideellt, mot arvode eller om du har ett företag och vill sälja tjänsten till föreningen.
Tag kontakt med arbetsgruppen som består av Camilla Björkman och Lars Hedegård via e-post info@fiberilanghem.se eller slå oss en signal om du har ett förslag. Du hittar våra telefonnummer genom att trycka här.