Kallelse till föreningsstämma 7 maj 19:00 på Rådde gård

Nyhetsbrev nummer 7, 2015 som också är kallelse till föreningens årsstämma finns nu att läsa genom att klicka på länken nedan. Till årsstämman är samtliga medlemmar samt övriga intresserade välkomna. Nyhetsbrevet innehåller också information om:

  • Tecknande av anslutningsavtal (anslutning med inkoppling eller enbart framdragning)
  • Förhöjd avgift vid sen anslutning innan byggnation
  • Offert vid anslutning efter genomförd byggnation
  • Enbart medlem – Dags att bestämma dig!

Handlingar till årsstämman kommer att publiceras här på webben framöver.

Tryck här för att ladda ner nyhetsbrevet: Nyhetsbrev-LLF-2015-7-150422

Minnesanteckningar från nätverksmöte i Bredared 150120

Borås stadDen 20 januari var Bredareds fiberförening värd för ett nätverksmöte för fiberföreningar i Borås. Eftersom vårt verksamhetsområde delvis går in i Borås stads marker i Forsa/Dannike deltar representanter från föreningen vid dessa möten. Lars Hedegård och Bosse Carlsson deltog denna gång.

Vid mötet diskuterades aktuellt läge i fiberföreningarna och erfarenheter utbytes om allt ifrån grävdjup till serviceavtal och kostnader. Stadsnätens samarbeten i Netwest samt Splitvisions planer för fiberutbyggnad i tätorterna. Minnesanteckningar från mötet publiceras här på hemsidan och hittas genom att trycka här.

Minnesanteckningar från nätverksmöte i Borås

Eftersom föreningen har medlemmar i Forsa som bor på Boråssidan och att föreningens verksamhetsområde därmed gränsar mot föreningar i Borås är vi inbjudna till de nätverksmöten som genomförs där. I slutet på oktober deltog Bosse Carlsson och Lars Hedegård i det senaste mötet i Seglora och nu finns minnesanteckningarna publicerade här på webben. Klicka på länken nedan för att komma till minnesanteckningarna om du är intresserad.

Flera intressanta presentationer genomfördes, bl.a. om vad som bör tänkas på innan föreningen hyr ut fiber till företag (t.ex. om Telia eller Tele2 vill fibrera en telemast), service och underhåll på nätet och SplitVisions utbyggnad av fiber i Borås.

Läs mer genom att klicka här!