Utdelning av inomhusboxar runt Ingsvallen genomförd

I helgen delade Bosse ut runt 90 inomhusboxar till boende runt Ingsvallen. Fler boxar är på ingång så utdelningen fortsätter när dessa levererats och programmerats! Varje box är unik och programmeras med var och ens uppgifter.
 
En återkommande fråga som dykt upp under utdelningen har varit hur bråttom det är att montera in utrustningen samt att genomföra övriga åtaganden på egen tomt/fastighet (t.ex. att gräva ner inkommande fiber och borra hål i fasaden). Eftersom entreprenören arbetar parallellt med samtliga moment kan vi tyvärr inte ge någon exakt tid när detta görs, men det generella rådet är att göra det så fort som möjligt. På så sätt minskar vi alla risken för förseningar!

SLL påbörjar inomhusarbete under nästa vecka för de som beställt detta

Föreningens entreprenör SLL har meddelat att de i nästa vecka kommer att påbörja inomhusarbete hos de medlemmar som har beställt detta. Du som har beställt kommer att kontaktas av SLL angående detta via e-post.

Har du beställt håltagning och montage av inomhusbox ska du boka en tid för detta enligt nedanstående instruktion som föreningen fått från SLL. Informationen går också att ladda ner i form av en pdf-fil genom att trycka på följande länk: Information-SLL-Tidsbokning-13377-Langhem-160224.

Så här bokar du tid:

  1. Gå till http://www.sllab.se/tidsbokning och välj ditt område (Länghem)
  2. Välj önskad tid
  3. Fyll i formuläret enligt instruktioner, bokningskoden är 13377 och klicka på ”Boka tid”
  4. Bokningsbekräftelse erhålls på din e-postadress.

Det finns två scheman att välja bland: Länghem – montör 1 och Länghem – Montör 2. Eftersom de kommer att utföra exakt samma arbete spelar det inte någon roll vilken du väljer.