Schaktarbete i Dannike och svetsning/montering i Länghem

Eftersom vädret varit både kallt och blött under inledningen av året har schaktarbetet i Länghems tätort ännu inte återupptagits. Det blir helt enkelt för stor åverkan efter maskinerna. Planen är att återuppta arbetet i början av mars i tätorten. Vädret har också medfört att det varit svårt att återställa det som behöver åtgärdas efter arbetet hittills. Entreprenören har meddelat att de i dagsläget endast kan göra grovåterställning och återkommer längre fram när vädret tillåter för att återställa helt och hållet.

I Dannike pågår däremot arbetet för fullt och fem maskiner har varit i gång under den senaste tiden. Arbetet är påbörjat i Norra Lergered där också tillräckligt många av de boende lämnat in anslutningsavtal samt betalat den första insatsen. Styrelsen välkomnar de boende i Norra Lergered till föreningen. Andra maskinlag har därutöver arbetet i området runt Boanäs samt mellan Forsa och Bäck. När schaktarbetet är klart påbörjas blåsning av fiber i Dannikeområdet.

Fiberblåsning, svetsning och montering av utomhusboxar pågår

På landsbygden i Länghem samt i de delar av tätorten där schaktningen är färdigställd pågår arbete med blåsning av fiber (både kundfiber och stamfiber) samt svetsning och montering av utomhusboxar. Synpunkter har framförts till styrelsen att entreprenören bör presentera sig innan de påbörjar arbetet på en fastighet och detta är framfört vid senaste byggmötet. Eftersom arbetet med svetsning och montering av utomhusboxar går snabbt är det viktigt att du som fått din kundslang så fort som möjligt gräver ner denna på din tomt samt markerar var på huset du önskar din utomhusbox.

Noden i Bragnums byagård är i nästan färdigställd och det som kvarstår är snickeriarbete. Noden som kommer att finnas vid Ingsvallen är påbörjad och tillhörande stamfiber är blåst. Kvar att åtgärda är blåsning av kundfiber till några medlemmar samt fibersvetsning.

Den accessfiber som kommer att försörja föreningens fibernät är nu färdigställd och framdragen till föreningens skåp. Accesspunkten är telestationen i Länghem i närheten av kyrkan.

Beslut om gruppavtal, inomhusboxar samt hjälp med montering

Efter omröstningen på hemsidan och beslut i styrelsen är det klart att föreningen kommer att teckna gruppavtal med Boxer angående ett trippel play-paket innehållandes tjänsterna TV, bredband och fast telefoni. Under kommande veckor kommer hemsidan att uppdateras med information avseende tjänster samtidigt som ett nyhetsbrev på samma tema delas ut.

Utdelningen av inomhusboxar fortsätter etappvis och nästa område för utdelning är området runt Ingsvallen i Länghems tätort. Styrelsen återkommer med kallelse till och datum för utdelningen.

För dig som önskar hjälp med att ansluta och montera inomhusboxen går det självklart bra att anlita någon lämplig person eller lämpligt företag. PL El i Länghem är ett förslag på företag som kan hjälpa till och som anlitats av medlemmar. Kontaktuppgifter till Pl El är telefon: 0325-41 000 och mobil Peter: 0708-499 599. Det går även att läsa mer på deras hemsida: Kontakt | PL Elinstallationer.

 

Statusrapport samt beslut om utökning i Norra Lergered

Föreningens styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 december 2015 att utöka verksamhetsområdet så att även Norra Lergered i Dannike omfattas under förutsättning att de som gjort intresseanmälningar också skriver anslutningsavtal och betalar första delen på medlemsinsatsen. Av cirka 25 fastighet i Norra Lergered har 19 stycken hittis gjort en intresseanmälan. Ett informationsbrev med tillhörande underlag för anslutningsavtal och fakturor är utskickade under veckan till de i Norra Lergered som gjort en intresseanmälan.

Läget i byggnationen

Byggnationen av fibernätet har fortsatt under början av december, men takten på arbetet har dragits ned i och med att några maskingrupper flyttats till andra arbeten, t.ex. i Nittorp och Landsbygdsnät i Tranemo (Lit). SSL har flyttat sina stora maskiner eftersom de färdigställt de arbeten i Dannike som kan göras med så stora maskiner. Ungefär halva grävsträckan har färdigställts i Dannikeområdet och resterande ska göras med mindre maskiner. Ernstsson å sin sida har minskat sina resurser till halv styrka.

I tätorten fortsätter arbetet med framförallt arbete på tomter  med den lilla maskinen som kallas ”Ditch Witch”. Område T1 och T2 söder om järnvägen är i stort sett klara när det gäller stamstråken. För område T3 och T4 (norr om järnvägen) har förberedelser påbörjats för det kommande arbetet. Vilket området av T3 och T4 som påbörjas först är ännu inte bestämt och det beror till stor del på i vilket område som anslutningsgraden är högst.

På landsbygden inom Länghems socken färdigställs de kvarvarande sträckorna, bl.a. kanalisation ut till de medlemmar som bor ut mot Tingsrör. Det som återstår för att kunna binda ihop nätet norr och söder om riksväg 27 är en undergång under järnvägen vid Hästhagen. En ansökan är inlämnad under hösten till Trafikverket som handlägger ärendet. Arbetet med att blåsa fiber pågår också och just nu är det utefter sträckan Fägerhult – Länghem som stamfiber blåses. De färdigställda sträckorna förses med fiber löpande allteftersom.

Bidragsregler beslutade av Jordbruksverket

Jordbruksverket har äntligen beslutat om regler för stöd till bredbandsutbyggnad och de nya reglerna börjar gälla från och med 14 december 2015. Beslutet innebär att Länsstyrelsen i Västra götaland förhoppningsvis kan fatta beslut om föreningens bidragsansökan under februari månad (2016).

 

 

Informationsmöte den 8 oktober innan byggnationsstart i tätorten

Föreningen kallar alla intresserade till ett informationsmöte den 8 oktober klockan 19:00  på Rådde gård gällande byggnationen av fibernätet i tätorten. Tillsammans kommer föreningens styrelse och representanter ifrån entreprenören SLL att informera om hur arbetet kommer att läggas upp och genomföras i tätorten. För att vi ska nå en så smidig arbetsprocess som möjligt är det viktigt att du deltar och ställer de frågor du har inför byggnationen.

Varm välkommen hälsar styrelsen

Nyhetsbrev nummer 6, 2015

Föreningens sjätte nyhetsbrev är en elektronisk version som skickas ut till alla medlemmar som anmält e-postadress. Nyhetsbrevet publiceras också här på hemsidan. Temat för nyhetsbrevet är möjligheten för företagen i Länghem att ansluta sig till det kommande fibernätet. Läser mer i nyhetsbrevet genom att klicka på länken: Nyhetsbrev-LLF-2015-6-150331