Minnesanteckningar från nätverksmöte i Bredared 150120

Borås stadDen 20 januari var Bredareds fiberförening värd för ett nätverksmöte för fiberföreningar i Borås. Eftersom vårt verksamhetsområde delvis går in i Borås stads marker i Forsa/Dannike deltar representanter från föreningen vid dessa möten. Lars Hedegård och Bosse Carlsson deltog denna gång.

Vid mötet diskuterades aktuellt läge i fiberföreningarna och erfarenheter utbytes om allt ifrån grävdjup till serviceavtal och kostnader. Stadsnätens samarbeten i Netwest samt Splitvisions planer för fiberutbyggnad i tätorterna. Minnesanteckningar från mötet publiceras här på hemsidan och hittas genom att trycka här.

Minnesanteckningar från nätverksmöte i Borås

Eftersom föreningen har medlemmar i Forsa som bor på Boråssidan och att föreningens verksamhetsområde därmed gränsar mot föreningar i Borås är vi inbjudna till de nätverksmöten som genomförs där. I slutet på oktober deltog Bosse Carlsson och Lars Hedegård i det senaste mötet i Seglora och nu finns minnesanteckningarna publicerade här på webben. Klicka på länken nedan för att komma till minnesanteckningarna om du är intresserad.

Flera intressanta presentationer genomfördes, bl.a. om vad som bör tänkas på innan föreningen hyr ut fiber till företag (t.ex. om Telia eller Tele2 vill fibrera en telemast), service och underhåll på nätet och SplitVisions utbyggnad av fiber i Borås.

Läs mer genom att klicka här!

 

 

Minnesanteckningar från nätverksträff

Borås stadFiberföreningarna i Borås träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och inhämta kunskaper från inbjudna gäster. Eftersom Länghem landsbygd fiber har gräns mot Borås och Dannike är föreningen inbjuden som deltagare till dessa nätverksmöten.

Om du vill veta vad som sades på senaste mötet trycker du på följande länk: Minnesanteckningar från nätverksträff.

Seglora fiberförening står som värd för kommande fibermöte. Enligt plan skall det hållas torsdagen den 30 oktober kl 18:00 – 20:30 i Seglora bygdegård. Vid mötet kommer  VG-regionen och Borås stad informera om nya avtal samt Splitvision informerar om Borås stads nya satsning på bredband. Det blir information om Leaderchecken samt lägesbeskrivningar av närvarande fiberföreningar. Det blir också diskussion om hur föreningarna kan drivas vidare efter driftstart.